Bygga om eller riva?

Bygga om eller riva?

Nu ska centrala förskolornas framtid utredas

Just nu går högstadieeleverna från Perslunda på Rabo skola.
Men när de flyttar tillbaka till den nya Perslundaskolan hösten 2015 töms Rabo helt på verksamhet.
Frågan är: vad händer med Rabo skola då?

Med den frågan i bakhuvudet har fullmäktige gett kommunkontoret uppdraget att utreda framtiden för kommunens förskolor i centrala/södra Ockelbo; Wij förskola med avdelningarna Mumin och Smultronet.
Det arbetet är i full gång och under veckan har politikerna i både utbildnings- och kulturnämnden och kommunstyrelsen bestämt vilka tre alternativ som ska utredas vidare.

 1. Wij förskola byggs ut för att ta emot barnen från avdelningarna Mumin och Smultronet.
 2. Raboskolan byggs om till förskola för att ta emot barnen från Wij förskola och avdelningarna Mumin och Smultronet.
 3. En helt ny förskola byggs på Raboskolans tomt för att ta emot barnen från Wij förskola och avdelningarna Mumin och Smultronet. I så fall rivs den nuvarande Raboskolan.

Man ska samtidigt se till att de framtida lokalerna anpassas för att inrymma även ett ”Nattis”, det vill säga barnomsorg på kvällar och nätter, om det skulle uppstå behov av det i framtiden.

Styrgruppen för utredningen består av Pia Holmström, förskolechef, Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef, Joachim Krüger, ekonomichef, David Hedman, teknisk chef och Lars Sjödin, kommunchef.

Utredningen ska vara klar i september 2015.

av Elina Sorri
2014-10-30

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17