Dyrare Ockelbovatten från årsskiftet

Dyrare vatten från årsskiftet

Här förklaras varför

Kommunfullmäktige i Ockelbo har sagt ja till en höjning av avgifterna för vatten och avlopp. Höjningen beräknas till 4,7 procent och ska gälla från 1 januari 2015.

Enligt lagen ska de VA-avgifter som tas ut av fastighetsägarna inte vara högre än att de täcker de kostnader som finns för att leverera vattentjänsten. Men avgiften ska även täcka kostnader för underhåll och framtida investeringar.
Det är här Ockelbo - och många andra kommuner i Sverige - har sin stora utmaning. VA-nätet är på de flesta håll över 50 år gammalt.
”Just nu ligger vi på en avgiftsnivå där vi har klarat av att säkra kvaliteten på verksamheten enligt gällande lagar och regler, men det framtida behovet av investeringar är enormt”, säger Magnus Jonsson, kommunalråd (S) och ordförande i Ockelbo Vatten AB.

I Ockelbo finns också en annan svårighet.
”Det är jämförelsevis få hushåll anslutna till VA-nätet - bara 33 procent - som ska bära kostnaderna. I Älvkarleby exempelvis, är 91 procent av hushållen anslutna”, säger Magnus Jonsson.
Ytterligare ett problem för Ockelbo är det splittrade VA-nätet.
”Vi har flera separata vattenledningssystem med egna pumpstationer och reningsverk. Jämför vi återigen med Älvkarleby så har de bara ett”, säger Magnus Jonsson.

Att ansluta fler bostadsområden till VA-nätet, eller koppla ihop de olika ledningsnäten med varandra, är en omöjlighet för en enskild kommun - kostnaderna skulle bli gigantiska.
”Vi har granskat vad det skulle kosta att ansluta sex nya områden till VA-nätet. Enbart för Böle landade vi på 20 miljoner. Det svenska VA-nätet måste snabbt bli en hetare politisk fråga på riksnivå.”

Sommaren 2015 ska en statlig utredning om Sveriges framtida dricksvattenförsörjning vara klar.

Fakta

Avgiftshöjningen i Ockelbo kommun:
Priset per kubikmeter höjs från 35,63 till 37,25 kronor.
Den fasta avgiften höjs från 2 375 kronor till 2 500 kronor per år.
Lägenhetsavgiften höjs från 1 825 kronor till 1 905 kronor.
(Samtliga siffror inklusive moms)

av Elina Sorri
2014-10-30

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om förhållandet mellan Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten.