Kommunen fattar beslut

– Gästrike Vatten utför

Det svenska VA-nätet byggdes ut stort i takt med andra stora investeringar under 60-talet, vilket då finansierades av staten.

Decennierna gick medan ledningar, pumpstationer och reningsverk slets ut. En samlad strategi för framtida behov saknades, man lappade och lagade där det var mest akut. Vid millennieskiftet började många kommuner i landet bli varse om att det låg en ”tickande bomb” under marken.

Ockelbo, liksom andra närliggande kommuner, insåg att man saknade egna möjligheter att trygga en god dricksvattenförsörjning och att vara en aktör i långsiktiga framtidsfrågor kring vatten och avlopp.

2008 bildades därför bolaget Gästrike Vatten av kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Älvkarleby gemensamt.

Gästrike Vatten sköter bland annat driften av VA-anläggningarna i de fyra kommunerna, och planerar för underhåll och investeringar.
Dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB äger anläggningarna i sin kommun.

Här kan du läsa mer om den statliga utredningen kring vår framtida dricksvattenförsörjning

www.regeringen.se/sb/d/17589/a/220918

av Elina Sorri

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17