Det här är Ockelbo Föreningsallians

1996 sjönk bidragen från AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) till lönebidragsanställda. Då skapades Föreningsalliansen för att man bättre skulle kunna nyttja det fåtal som fick en anställning. 
Föreningar i Ockelbo som hade nytta av lönebidragsanställda bildade en styrelse. Styrelsemedlemmarna väljs bland representanter för de deltagande föreningarna.
Under 2014 har styrelsen bestått av ledamöter från Ockelbo IF, Åbyggeby FK, Ockelbo OK, Friluftsfrämjandet och Ockelbo Hembygdsförening. 

Styrelsens uppgift har varit att fördela arbetsområden mellan de anställda, skriva avtal med fackliga organisationer och anställda, sköta sjukanmälningar, skriva arbetsskaderapporter, ta emot tjänstgöringsrapporter, betala lön och lämna lönebesked, betala skatter och avgifter och sköta redovisningen.

Under 2013-2014 har Ockelbo Föreningsallians haft huvudansvaret som ekonomisk administratör för projekten ”Aktivitetscenter för rörelsehindrade” i Rönnåsen, samt Kulturarvslyftet. 
Kulturarvslyftet är ett samarbete mellan föreningen Ockelbo Expo och Riksantikvarieämbetet.

Den förening som har intresse av att utnyttja Ockelbo Föreningsallians tjänster får ansluta sig.

Föreningar betalar för skillnaden mellan utgiften för den anställde och de inkomster som funnits; statliga och kommunala bidrag. 
Kostnaden är för närvarande 100 kronor per anställd och månad. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17