Holland lär av Ockelbo

Stort intresse för vårt flyktingmottagande

Under tisdagen hade Ockelbo kommuns integrationsenhet besök av tre kollegor från Holland; Saskia Klijn, Peter Geerlings och Hoori Tatyosian.


Från vänster: Anders Roth, Ockelbo, Hoori Tatyosian, Holland, Saskia Klijn, Holland, Mary Wardak, Ockelbo, Åsa Astner, Ockelbo och Peter Geerlings, Holland

De besökte bland annat SFI-undervisningen på Skånegården och hemmet för ensamkommande flyktingbarn i Kaplansgården.
De lade genast märke till dem största skillnaden i flyktingmottagande mellan Sverige och Holland; hur mycket mer stöd och hjälp flyktingarna får här.
”I Holland säger man till flyktingarna: ’Du är välkommen, men du får ta reda på information själv’”, berättar Peter Geerlings som främst arbetar med mottagande av kvotflyktingar.

I Holland gör frivilligarbetare det jobb som flyktingassistenterna i Ockelbo utför.
Saskia Klijn är en av dem.
”När flyktingarna anländer till kommunerna är det frivilliga som tar emot, hjälper till med pappersarbete, visar vägen till närmsta matbutik och så vidare”, berättar Saskia som gjorde tummen upp för projektet Walk on i Ockelbo.
”Jag gillar verkligen att man erbjuder flyktingarna hjälp att komma ut på arbetsmarknaden samtidigt som man läser svenska”, säger Saskia Klijn.

Hoori Tatyosian arbetar i samma organisation som Peter, med kvotflyktingar.
De håller på att bygga upp ett system med mentorer som förmedlar kontakt mellan personer på väg till Holland och någon eller några av deras landsmän som redan bott i landet en tid.
”Vi låter exempelvis syrier i Holland skypa, träffas via datorn, med syrier på väg, för att skapa relationer och öka tryggheten”, berättar Hoori.
Vid de tillfällena kan hon delta för att sätta lite fart på konversationerna om det skulle behövas.
Hoori Tatyosian har egna erfarenheter av hur det känns att komma till ett nytt land. Hon kom till Holland från Irak, via Libanon, för tre år sedan.
”Nu vill jag själv hjälpa så många jag kan”, säger Hoori. ”Jag får så enormt mycket positiv energi av den glädje flyktingar visar när de får stöd”.

Det som gjorde allra störst intryck i Ockelbo på Peter, Saskia och Hoori var hur en så liten kommun, med bara några tusen invånare, kan driva så mycket egen verksamhet.
Men de häpnade också över hur stort serviceutbud samhället Ockelbo har.
”Det skulle inte vara möjligt i Holland”, säger Saskia Klijn. ”En ort av den här storleken skulle i princip sakna butiker och samhällsservice helt”.

av Elina Sorri
2014-10-29

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR:

SMAK

Det holländska besöket i Ockelbo var en del i ett projekt som heter SMAK (Stärkt mottagande av kvotflyktingar) som drivs av länsstyrelserna i Gävleborg, Värmland, Norrbotten, Kronoberg och Stockholm, tillsammans med Migrationsverket.

Syftet är att lära av varandras arbetsmetoder, höja kompetensen och ta fram gemensamma arbetssätt - allt för att kontinuerligt förbättra mottagandet.

Här kan du läsa mer om
 - SMAK-projektet

Kvotflykting

Kvotflyktingar är de personer som FN:s flyktingorgan UNHCR beviljat flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s flyktingläger.

Regeringen bestämmer antalet, mellan 1 400-1 900 personer per år. 350 av dessa brukar reserveras för akuta fall. Migrationsverket väljer ut vilka nationaliteter som är aktuella.

Cirka 25 länder har avtal med UNHCR om kvotflyktingar, bland annat Australien, Nya Zeeland, Kanada, USA, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna.

Sverige är det land i Europa som tar emot flest kvotflyktingar.

Walk on

Walk on är ett projekt på arbetsmarknad/integration i Ockelbo för nyanlända flyktingar. Syftet är att de så snart som möjligt ska ut på arbetsmarknaden. 

Man får en bred information om det svenska samhället, och hur vårt system för studier och arbete fungerar.

Projektet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Målet är att samtliga deltagare i Walk On ska ha någon form av arbetspraktik inom sitt – eller ett tilltänkt – yrke.