Så mår Ockelbos invånare

I den senaste Folhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” som genomförs av Folkhälsomyndigheten, Statistiska Centralbyrån och landets regioner, ges svar på hur kommuninvånarna (mellan 16-84 år) i Ockelbo ser på sin egen hälsa.  
I enkäten ställs 88 frågor om allt från värk i kroppen till hur mycket man litar på sina medmänniskor.
1 000 personer i Ockelbo kommun fick frågeformuläret. 51 procent svarade.

Svar i Ockelbo kommun (andel procent av kvinnorna/andel procent av männen):

Levnadsvanor

Ej tillräckligt fysiskt aktiv 31/39
Upplever att man lider av fetma 15/15
Har riskabla alkoholvanor 10/16
Röker dagligen 13/11
Snusar dagligen 5/22
Stillasittande fritid 14/18
Äter lite frukt och grönsaker 22/40

Hälsa
Dålig självskattad hälsa 8/5
Långvarig sjukdom, nedsatt funktion 39/24
Nedsatt psykiskt välbefinnande 25/11
Svår värk i rörelseorgan 29/15
Symptom på psykisk ohälsa 19/6

Levnadsvillkor
Avstått från att gå ut ensam 25/4
Lågt socialt deltagande 24/34
Saknar emotionellt stöd 9/14
Saknar kontantmarginal 28/19
Saknar praktiskt stöd 9/6
Svårt lita på andra 34/25

Genom statistiska beräkningar har man också fått fram följande fakta när det gäller Ockelbos invånares vilja förändra sina beteenden:

Motion
710 personer säger att de har en stillasittande fritid.
630 av dem vill röra på sig mer.  
290 av dem tror sig behöva hjälp med att sätta igång.

Alkohol
570 anser att de har en riskabel alkoholkonsumtion.
180 av dem vill förändra sina vanor.
10 av dem tror att de behöver stöd i det arbetet.

Snusning
560 personer snusar dagligen.
230 vill sluta eller snusa mindre.
60 tror att de behöver hjälp med att sluta.

Rökning
730 personer röker dagligen.
550 vill sluta eller röka mindre.
140 av dem bedömer att de skulle behöva hjälp.

Äta nyttigt
1350 tror att de äter för lite frukt och grönt.  
820 av dem skulle vilja äta mer.
80 tror att de behöver hjälp med att göra det.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17