Dåligt väder fäller skugga över Wij Trädgårdar

Dåligt väder fäller skugga över Wij Trädgårdar

Ockelbo kommun förlänger tidigare lån över hösten

Ungefär hälften av Wij Trädgårdars besökare brukar strömma till under juli månad.
I sommar regnade den största delen av högsäsongen bort, vilket gjort att likviditeten just nu är dålig.
Med andra ord: det är skralt i kassan.

Därför sätter kommunen in två kortsiktiga åtgärder.
Det ena är ett kortfristigt akutlån på 200 000 kronor, som ska återbetalas senast 31 januari 2016.
Det andra är en förlängning av ett lån som Wij skulle ha betalat tillbaka i juli. Lånesumman är 400 000 kronor och även de pengarna ska betalas tillbaka i slutet av januari.

Både kommunens och Wij Trädgårdars företrädare är medvetna om att besöksparken inte kan fortsätta att hanka sig fram med hjälp av korta lån när likviditeten blir svag.
I vintras tog Ockelbos politiker därför ett inriktningsbeslut om att Wij Trädgårdar är av stor betydelse för orten och att en hållbar lösning måste arbetas fram.
Wij Säteri AB:s styrelsemedlemmar tog då ansvar för en varsin del i ett långsiktigt strategiskt arbete dels med att utveckla besöksparken, dels att hitta samarbetspartners för framtiden. Det arbetet fortgår under kommande höst och vinter.

Under tiden pågår en utredning om hur kommunen å sin sida bäst tar sitt ansvar för att behålla ett av regionens mest kända besöksmål på orten.
Alternativen som utreds just nu är antingen att kommunen köper fastigheten eller delar av den, eller att det beslutas om ett långsiktigt driftbidrag för trädgårdsdelen av Wijs verksamhet.
Beslut är att vänta under hösten.

av Elina Sorri
2015-08-18

Foto: Wikipedia commons

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17