Välkommen på möte om kooperativa lägenheter!

Välkommen på möte om kooperativa lägenheter!

Lämplig tomt på Södra Åsgatan i Ockelbo

I november 2013 såldes fastigheten Hästen på Södra Åsgatan, lucktomten norr om gamla kommunalhuset, till en privat byggentreprenör.
Kommunen skrev i avtalet in en återköpsrätt till samma pris, om det inte byggdes bostäder på tomten inom två år.
I juni köpte Ockelbo kommun tillbaka fastigheten, och har nu planer på att i stället låta bygga kooperativa hyreslägenheter på tomten. 

I vintras började en diskussion om möjligheterna att bygga kooperativa lägenheter någonstans i Ockelbo, som en av åtgärderna mot bostadsbristen. (klicka här för tidigare artikel från 23 juni).
Kommunen anlitade Utvecklingsbolaget, med konsulten Lars Malmgren, landets främste expert på kooperativ hyresrätt, och dennes kollega Lennart Sjögren för en förstudie kring boendeformen som ett alternativ för Ockelbo.

Slutsatserna så här långt är positiva; det finns ett intresse bland Ockelboborna och nu även en ledig, passande, central tomt för ändamålet. Under samtal med fokusgrupper i Ockelbo har det framgått att det finns starka önskemål om centrumnära lägenheter med sjöutsikt, något som kan uppfyllas på fastigheten Hästen.

Nästa steg i projektet är att bilda kooperativ hyresrättsförening och få kontakt med människor som är intresserade av planera för och bo i den kooperativt ägda fastigheten. 15 september, klockan 19.00, bjuder kommunen in till ett öppet informationsmöte kring projektet och boendeformen i Gläntan på Bysjöbacke i Ockelbo. 

När tillräckligt många har visat intresse för att planera för och bo i de nyproducerade lägenheterna kan föreningen få stadga och gå vidare i en intensivare fas med finansiering, bygghandlingar, upphandling av entreprenörer och så vidare.

Det blir den kooperativa hyresrättsföreningen som äger den eventuella fastigheten, och bestämmer hur den ska förvaltas. Men eftersom projektet ändå skulle innebära ett visst ekonomiskt åtagande för kommunen, krävs ett kommande godkännande från fullmäktige för att den gemensamhetsägda hyresfastigheten ska bli verklighet.  

Nämnas kan också att regeringen, på grund av bostadsbristen i landet, har ett förslag om investeringsbidrag ute på remiss, som innebär att det ska bli lättare och billigare att förverkliga bland annat den här typen av bostadsbyggande i Sverige.

av Elina Sorri
2015-08-24

Uppdatering: Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 27 augusti sitt stöd till en försäljning av fastigheten Hästen 8 och fortsatt planering mot kooperativa hyresrätter på tomten. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om boendeformen kooperativ hyresrätt.

Här kan du läsa mer om Utvecklingsbolaget och andra kooperativa hyrerättsföreningar.