Ljusare framtid för Ockelbogårdar

Ljusare framtid för Ockelbogårdar

Årets överskott blir större än väntat

Innan 2013 hade det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar många ekonomiskt tuffa år.
Sommarens delårsbokslut visar på en rejäl vändning.
”Det blir ett överskott i år, och det verkar bli större än vi väntat oss”, säger Esbjörn Larsson, ekonomichef.

För första halvåret 2015 visar Ockelbogårdars räkenskaper närmare 1 miljon i överskott. Nu väntas helårets resultat bli högre än väntat.
Esbjörn Larsson nämner tre faktorer som bidragit lika mycket till plussiffrorna.
”Vi räknade med i genomsnitt 28 tomma lägenheter i beståndet, men snittet ligger nu på 14 tomma, vilket har gett större hyresintäkter. Uthyrningen av gamla Konsumlokalen hade vi inte med ursprungligen, och den nya upphandlingen av fastighetsskötsel har inneburit en kostnadsbesparing”.
En annan bidragande orsak är stora energieffektiviseringar som kommer att fortsätta enligt en tioårsplan.
Tilläggas kan att tvätteriföretaget Berendsen har förlängt sitt hyresavtal i kvarteret Uret till 31 januari.

Efter sommaren väntar en intensiv höst för bolaget. Bland annat ska bostadsbeståndet genomgå den årliga fastighetsvärderingen.
”Eventuellt kan några avskrivningar komma i fråga, vilket också gör att resultatet kan förändras”, säger Esbjörn Larsson.
Lägenheterna på Järnvägsgatan 12-14 står på tur för stamrust. Då planerar man även att göra standardhöjande åtgärder, tillgänglighetsanpassning och dra in bredband.

Enheten för kundtjänst och marknadsföring ska stärkas med en person; en tjänst som annonseras ut just nu. Ockelbogårdar planerar också att genomföra en marknadsundersökning för att få en bättre bild av behovet av nya bostäder.
”Situationen just nu är väldigt tillfredsställande för framtiden. Vi ser resultatet av många års arbete med både ekonomi och organisation för att få en bra grund att stå på”, säger Pamela Warren, vd för Ockelbogårdar.

Bilden: Järnvägsgatan 12-14 i centrala Ockelbo står på tur för stamrust. 

av Elina Sorri
2015-08-31

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17