Näringslivet knyts närmare kommunen

Ockelbos näringsliv knyts närmare kommunen

Näringslivsrådet ska stärka samtalet mellan företagare och politiker

Inför nästa kommunstyrelsemöte 27 augusti föreslås att ett näringslivsråd bildas i Ockelbo.
Vid sidan av de personliga mötena i vardagen, blir rådet blir det viktigaste forumet för dialog mellan de lokala företagarna i Ockelbo och kommunens främsta företrädare.

  

Ockelbo är en stark småföretagarkommun med 420 företag registrerade bland de cirka 5 700 invånarna.
I dag finns två företagarföreningar; Företagarna i Ockelbo samt föreningen Service och Handel.

För några år sedan bildades även, på enskilda företagares initiativ, ett Företagarråd, med träffar av mer informell karaktär mellan företrädare för kommunen och en grupp näringsidkare med intresse för Ockelbos framtidsfrågor.

 

Kontakterna mellan kommunens företrädare och företagarna har sett lite olika ut i de tre organisationerna. Syftet med ett officiellt näringslivsråd är att styra upp och stärka dialogen på ett mer enhetligt och effektivt sätt.
De föreslagna rådsmedlemmarna från kommunens sida är kommunstyrelsens ordförande (Magnus Jonsson, S) och vice ordförande (Marit Rempling, C), kommunchef Lars Sjödin och näringslivsutvecklare Agneta Wenell.
Organisationerna Företagarna, Service och Handel och Företagarrådet utser å sin sida två representanter vardera att delta i rådet.

 

Målet är ett väl fungerande och berikande forum där både strategiska och dagsaktuella frågor som berör Ockelbos utveckling och tillväxt ska diskuteras.
Näringslivsrådet blir inte ett beslutande organ, men en viktig samverkansgrupp och remissinstans i frågor som representanterna tar med sig ”hem” till sina respektive föreningar för senare återkoppling i rådet. 

    

Näringslivsrådet sorteras politiskt under kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Sammanträdena, som planeras bli fyra per år, införs i Ockelbo kommuns officiella möteskalender.
Frågan om näringslivsrådets vara eller icke vara, tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde, torsdag 27 augusti.

 

 

av Elina Sorri
2015-08-17

Illustration: Pixabay

 

Uppdatering 27 augusti: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget, ett näringslivsråd ska inrättas i Ockelbo kommun. Fp och SD reserverade sig mot förslaget eftersom man anser att den politiska oppositionen bör representeras i näringslivsrådet. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17