Nu börjar kalkningen av sjöar och våtmarker

Nu börjar kalkningen av sjöar och våtmarker

Kraftigt ökade mängder jämfört med tidigare år

Snörika vintrar ställer till det för våtmarkerna i kommunen.
Trots att det försurande nedfallet orsakat av människor har minskat, är naturen på sina håll inte tillräckligt motståndskraftig mot ”surstötarna” under vårfloderna.
Därför kommer länsstyrelsen att kalka betydligt mer i år än tidigare.
Kalkning via helikopter sker under veckorna 36 och 37.

I år kommer kalk att spridas i fler områden än förut, främst på stora ytor väst och nordväst om Lingbo. Det gäller våtmarker runt Gopån och Mosjöån, Nedre Mellansjön, Långsjön, Näs-Aborrtjärn, Övre Mörttjärn och Vrångån.
Områdena kring Mosjöån och Gopån fick kraftigt ökad kalkning redan i fjol, men även i år eftersom det finns skyddsvärda bestånd av flodpärlmussla och öring.

Kalken läggs strategiskt i sjöar och vattendrag som det ”sura” vattnet passerar på vägen till det vattendrag som betraktas som värdefullt.
”På andra sidan kommungränsen är det Bollnäs som har ansvaret och där kalkas det ännu mer, vilket kommer oss tillgodo genom vattenflödena”, säger Karl Johan Bergh, miljöinspektör i Ockelbo kommun.

Björn Lundmark är kalkhandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg. Det är han som räknar ut var och hur mycket det bör kalkas.
”Helikoptern flyger relativt lågt, så man både hör och ser om kalkning pågår. Skulle man befinna sig någon hundra meter från där kalken sprids är det ingen fara, men man bör inte vara i omedelbar anslutning av spridningen, dels på grund av det basiska kalkdammet men framför allt eftersom helikoptern skapar kraftiga vindar”, säger Björn Lundmark.
Helikoptern kan ta 1 ton kalk per vända, och en del av de 40 utsedda objekten i kommunen kalkas med upp till 10-20 ton.  
Det blir många rundor, men piloten behöver inte landa för att fylla på sin last.

Kalkningen betalas till 85 procent av staten och 15 procent av kommunen. Ockelbo har 80 000 kronor budgeterade för ändamålet 2015.
”Gävleborg är ganska väl förskonade när det gäller försurning men det har framkommit att vi underskattat problemet och därför ökar vi kalkningen”, säger Björn Lundmark.
I den södra kommundelen är det endast Stor-Acktjärn nordost om Jädraås som ska kalkas.

av Elina Sorri
2015-08-31

Foto: Karl Johan Bergh

FAKTA
Normalt har marken en ”buffert” av basiska ämnen i jordarter och mineraler, vilket balanserar upp pH-värdet som sjunker under exempelvis snösmältningen.
Under 1900-talet har de försurande nedfallen av svavel och kväve minskat markens ”buffertförmåga” på många håll, vilket gör kalkning nödvändigt för att åstadkomma ett pH-värde som skyddsvärda arter kan överleva i.
SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB är huvudentreprenör för kalkningen.
Scandiar Helicopter AB är utförare.  

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17