Byggtecs nya tidplan håller inte

Byggtecs nya tidplan håller inte

Perslundaskolan invigs efter nyår

Huvudentreprenören för byggandet av nya Perslundaskolan, Byggtec, har aviserat att hela skolan inte kommer att hinna bli färdig till höstlovet, som tidigare avtalat.
”Vi gjorde en för positiv bedömning av tidsförskjutningen i våras”, förklarar Byggtecs vd Jan-Erik Silfverberg.

Från början var önskemålet att nya Perslundaskolan skulle stå klar inför höstterminen 2015.
Men efter ändrade förutsättningar på grund av okända markförhållanden stod det i mars klart att bygget skulle försenas.
Nytt slutdatum sattes då till vecka 42, med inflyttning och invigning i anslutning till höstlovet. 

Nu konstaterar Byggtec att den nya tidplanen var för snäv. De äldre delarna av skolan som renoverats och byggts ut blir klara i tid, men inte den nya delen som rymmer idrottshallen, storköket och lärosalarna för de praktiska ämnena.
”Vi konstaterar att vi gjorde en felaktig bedömning och inte hinner bli färdiga, vilket vi beklagar. Bygget har gått för fullt hela sommaren med mellan 30-50 personer på plats, men tiden räcker ändå inte till”, säger Jan-Erik Silfverberg, vd för Byggtec.


Byggtecs platschef Roland Henning och vd Jan-Erik Silfverberg. 

Varken han eller kommunchef Lars Sjödin kan i nuläget se att förseningen riskerar att spräcka budgeten för projektet. De extra kostnader som uppstår i praktiken består bland annat av några veckors extra hyra för provisoriska lokaler.
”Vi måste göra en djupare analys av de ekonomiska konsekvenserna innan vi vet exakt”, säger Lars Sjödin.

För elevernas del innebär tidsförskjutningen att de går kvar i sina nuvarande skolor några veckor längre än planerat.
”Vi får ett antal organisatoriska frågor som behöver hanteras och lösas. Eleverna i årskurs 4-9 går kvar på nuvarande skolor under hela höstterminen och verksamheten startar i nya Perslundaskolan efter jullovet”, säger skolchef Lotta Wennlund.

”Tyvärr var Byggtecs bedömning av förseningen för optimistisk. Men som det ser ut nu kommer tidsförlängningen inte att påverka investeringsbudgeten eller oss skattebetalare. Vi ser fram emot att gå in i ett nytt år 2016, med en ny organisation och en toppmodern skola”, säger kommunstyrelsens ordförande, Magnus Jonsson (S).

av Elina Sorri
2015-08-20

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17