Svagt intresse för fritidsklubb på Perslunda

Svagt intresse för fritidsklubb på Perslunda

Bara nio elevers föräldrar har visat intresse

Utbildnings- och kulturnämnden har inför starten av nya Perslundaskolan undersökt behovet av en fritidsklubb på skolan.
Intresset visade sig vara svagt; endast nio elevers föräldrar uttrycker önskemål om en fritidsklubb.

Elever, vars föräldrar jobbar eller studerar, erbjuds plats i fritidshem (i dagligt tal kallat ”fritis”) i åldrarna 6-13 år.
Då stannar eleverna på skolan, får mellis och fortsätter med pedagogiska aktiviteter på eftermiddagen under klockslag man kommer överens om med föräldrarna.
Många elever som går på fritis slutar där när de börjar på mellanstadiet, i årskurs 4. Många föräldrar bedömer då att deras barn är tillräckligt mogna för att gå hem eller vara med kompisar på egen hand tills man kommer hem från jobbet.

Fritidsklubb är, till skillnad från fritidshem, en mer öppen verksamhet, som kan erbjudas elever i årskurserna 4-6. Eleverna tar att större eget ansvar, kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska gå på klubben och går hem själva. Aktiviteterna på fritidsklubben utgår ifrån barnens intressen. Det är lite mer som en fritidsgård, fast belägen på skolan och öppen under eftermiddagar.

Inför starten av nya Perslundaskolan har utbildnings- och kulturnämnden undersökt hur stort intresse det finns bland föräldrarna av att ha en fritidsklubb på skolan.
Under perioden 21 maj och 3 juni lades en enkät ut på skolornas intranät Schoolsoft, riktad till vårdnadshavare för elever som beräknades ha barn i årskurserna 4-6 innevarande läsår.

Bland de 154 aktuella eleverna kom 17 svar, varav 9 uttryckte ett intresse för en fritidsklubb.
Utbildnings- och kulturnämnden anser att intresset är för svagt och har därför beslutat att inte gå vidare med frågan just nu.

av Elina Sorri
2015-08-28

Foto: Pixabay

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17