Trygghetsboende i Uret skulle kosta 400 000 årligen

Trygghetsboende i Uret skulle kosta 400 000 årligen

Utredning klar: 32 av 46 lägenheter kan komma i fråga

Socialnämnden fick i vintras uppdraget att utreda möjligheterna att omvandla kvarteret Urets nuvarande seniorboende till så kallat trygghetsboende.
Utredningen visar att socialnämnden behöver ett extra anslag på cirka 400 000 kronor för genomförandet; till största delen merkostnader för personal i huset.

Kvarteret Uret kallas för närvarande för seniorboende. I december gav Ockelbos kommunfullmäktige socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna att omvandla seniorboendet till ett trygghetsboende, vilket skulle fylla ”glappet” mellan eget boende och flytt till ett särskilt boende, som Bysjöstrand.

I jämförelse med begreppet seniorboende ställer trygghetsboende större krav på tillgänglighetsanpassade lägenheter, gemensamhetslokaler och personal på plats. Dessutom ska ett trygghetsboende erbjuda minst en lagad måltid om dagen.
Trygghetsboende är tänkt för åldrande personer över 70 år som är tillräckligt friska för att bo i egen lägenhet, men som kan behöva ökade möjligheter till socialt umgänge med andra och en viss trygghet i personal på nära håll.

Socialnämnden konstaterar att 32 av de 46 lägenheterna skulle kunna ingå i trygghetsboendet, det vill säga de bostäder som befinner sig på markplan eller är tillgängliga genom hiss.
Trygghetsboendet skulle bemannas med så kallade trivselvärdar, som även driver den öppna träffpunkten i Soluret. Lunch kan erbjudas antingen via storköket eller läggas ut på entreprenad.
För att klara bemanningen krävs en utökning av personal med en dryg halvtidstjänst.

Enligt socialnämndens utredning skulle trygghetsboende kunna införas i kvarteret Uret från 1 januari 2016 och skulle organisatoriskt sortera under hemtjänsten.
Utredningen poängterar att de hyresgäster i Uret som inte uppfyller åldersgränsen för trygghetsboende – 70 år – ska få bo kvar.

Socialnämndens utredning går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för diskussion och beslut.

av Elina Sorri
2015-08-25

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS OCKSÅ

Här kan du läsa tidigare nyhetstext om trygghetsboende från 9 mars 2015.