Ockelbo tar krafttag mot arbetslöshet bland unga

Ockelbo tar krafttag mot arbetslöshet bland unga

24,3 procent av 18-24-åringarna utan jobb - nu ska siffran ned

Gävleborg har en av de högsta siffrorna för ungdomsarbetslöshet i landet.
För Ockelbos del ligger den på 24,3 procent bland de unga vuxna mellan 18-24 år.
Nu ska siffran ned.

Region Gävleborgs högsta politiska ledning har enats om att det ska bli ”verkstad” kring länets högst prioriterade mål: att få fler unga i sysselsättning.
Projektet ”Ung i Gävleborg”, som påbörjas efter nyår, får medel från EU:s sociala fond och samordnas via Region Gävleborg.
Men jobbet ska göras så nära de arbetslösa som möjligt, lokalt i varje kommun.

I Ockelbo är 88 personer mellan 18 och 24 år arbetslösa, cirka hälften av dem går helt utan sysselsättning. Det kan också finnas ett mörkertal, de som inte är registrerade hos någon av samhällets instanser.
”Ung i Ockelbos” uppdrag är att söka upp dem som av något skäl hamnat längst bort från arbetsmarknaden. Det kan vara de som inte gått klart gymnasiet och blivit ”hemmasittare” (i Gävleborgs fall är det 30-35 procent av ungdomarna i varje ålderskull), det kan vara funktionsnedsatta, utrikesfödda, eller andra som har svårast att få jobb.

Ett villkor för att få pengarna från EU:s sociala fond är att kommunerna använder sig av beprövade metoder för att hjälpa de unga.
I Ockelbo finns sedan 2012 en fungerande verksamhet i ”Cash Up” på AME, arbetsmarknadsenheten.
Genom motiverande samtal med handledare, och intern eller extern praktik anpassad till varje person har mer än hälften av deltagarna hittills gått vidare till en anställning, och 80 procent av dem nått målen om någon form av sysselsättning.
I ”Cash up” ingår också en stor del livskunskap; hur man sköter om sin hälsa, hur man får sina pengar att räcka, träning i social kompetens och andra teman som stärker ”jaget” och hjälper de unga att förstå sig själva och samhället, hitta sin plats och bygga upp en meningsfull tillvaro.

Ockelbo kommun beräknas få 790 000 kronor under projekttiden 1 februari 2016 till 31 december 2017 för ”Ung i Ockelbo”. Tomas Larsson, chef på enheten för AME/Integration, och Mats Eriksson, ansvarig för ”Cash up”, tackar och tar emot den nya möjligheten att hjälpa de unga in i sysselsättning.
”Cash up har gett bra resultat, men vi behöver också ett försteg till detta, att fånga upp dem som vi inte haft resurser att nå hittills. Tillskottet ger oss möjligheter att arbeta med cirka 30 ungdomar till”, säger Tomas Larsson.  

Region Gävleborg har även kommit överens med Arbetsförmedlingen om att växla upp tempo och kraft i kampen mot arbetslösheten bland de unga.

Bilden ovan: Mats Eriksson, Cash up, till vänster och Tomas Larsson, chef AME/Integration till höger. 

av Elina Sorri
2015-08-27

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS OCKSÅ

”Ung i Gävleborg” är en direkt följd av regeringens Delegation för unga till Arbete (DUA) som tillsattes i december 2014.
Här kan du läsa mer om DUA.