272 prioriteras inte hos Trafikverket

Väg 272 norrut saknas i prioriterat vägnät

Ockelbo kommun påpekar bristen för Trafikverket

Trafikverket vill fastställa vilka vägar i Sverige som ska tillhöra ett framtida ”Funktionellt prioriterat vägnät”. Ett förslag har skickats till landets kommuner för synpunkter.
Ockelbo påpekar i sitt svar att väg 272 mellan Ockelbo och riksväg 83 i Hälsingland saknas och bör tas med.

Målet med att fastställa ett prioriterat vägnät är att skapa en samsyn kring vilka vägar som är viktigast ur tillgänglighetssynpunkt, och därmed har betydelse för utvecklingskraften i hela landet. Trafikverket tänker främst på godstransporter, kollektivtrafik och både dagliga och mer långväga personresor.

I förslaget finns väg 272 från Sandviken till Ockelbo med, men inte från Ockelbo och norrut.
Ockelbo kommun vill poängtera att även den norra delen av 272:an mot Hälsingland, där den möter riksväg 83, bör prioriteras.
”Den vägen binder samman Hälsinglands inland med Sandviken, med E 16 i söder och riksväg 83 i norr. En satsning skulle göra ett ökat utbyte mellan inlandskommunerna möjligt och förbättra förutsättningarna för näringslivet längs stråket.”

Kommunen skriver vidare:
”Det är viktigt att se helheten och säkerställa snabba och effektiva kommunikationer mellan Gävleområdet och alla delar av länets kommuner och centralorter. Det är först då som alla kommuner ges möjlighet att bidra och få ta del av en positiv utveckling i länet.”

I april sammanställer Trafikverket alla inkomna synpunkter och i juni tas beslut om det prioriterade vägnätet.

av Elina Sorri
2015-02-13

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17