Är Ockelbo en plats för sociala företag?

Är Ockelbo en plats för sociala företag?

Det vill kommunstyrelsen ha reda på

Kommunstyrelsen har gett klartecken till arbetsmarknads- och integrationsenheten i Ockelbo att ingå i en projektansökan som växt fram i samarbete mellan Hofors och Sandvikens kommuner, och kallas iKEF.
Målet är att ge fler sysselsättning och en meningsfull vardag, och på sikt få i gång sociala företag med klimatsmarta företagsidéer.

Förkortningen iKEF står för Inkluderande Klimatsmart och Hållbart Ekologiskt Företagssamverkansprojekt.
De tre kommunerna har varsin del i projektet som beräknas pågå tre år:
I Hofors vill man undersöka möjligheterna att använda spillvärme från industrin för växthusodling.
Sandviken har projektet Ekogården i Högbo. Där pågår klimatsmart odling, men man vill utöka med livsmedelsproduktion och djuruppfödning.
Ockelbo vill använda den kompetens man har i integrations- och sysselsättningsprojektet ”Under Eken”, till att utveckla klimatsmart socialt företagande även utanför odlingssäsong.

Totalt hoppas man sysselsätta 205 deltagare i de tre kommunerna under de tre åren. Målet är att minst 95 av dem går vidare till studier eller jobb. Från Ockelbo beräknas cirka 20 personer delta.
Pengar till projektet ska sökas från EU:s jordbruksfond, EU:s regionala fond och EU:s sociala fond. Kommunerna – och Arbetsförmedlingen – som redan betalar ersättning till de arbetslösa, fortsätter med det under projekttiden.
Om de sociala företagen senare blir lyckosamma på marknaden med sina idéer, återinvesteras allt överskott i företagen.

Tomas Larsson, enhetschef för arbetsmarknads- och integrationsenheten, hoppas att ansökan, som skickas till EU:s sociala fond senast 24 februari, ska beviljas.
”Det blir mer och mer vanligt att starta sociala företag, men för närvarande har vi ingen som jobbar med frågan. Genom det här projektet skulle vi få tid och råd att kolla av marknaden och möjligheterna för socialt företagande i Ockelbo”, säger han.

av Elina Sorri
2015-02-02

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om vad sociala företag är