Betyg från årskurs 4 på försök

Betyg från årskurs 4 blir frivilliga

Så kommer Ockelbo kommun att agera i frågan

Svenska skolor ska få anmäla sig frivilligt till ett försök med betyg i årskurs 4.
”Vi kommer att ge skolförvaltningen uppdraget att ta reda på om intresse finns. Men frågar du efter min personliga åsikt så är jag emot betyg i årskurs 4”, säger Staffan Nordqvist, pensionerad lärare och ordförande i utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo.

Alliansen vill ha betyg från årskurs 4. Regeringen vill det inte.
Nu är parterna överens om en kompromiss: under 2017 ska det införas på försök i ett 100-tal skolor i landet, under förutsättning att rektorer och lärare vill. 
Båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, har från centralt håll uttryckt glädje över att betygen i årskurs 4 inte genomförs överlag. Man menar att försöken kommer att visa att det inte är rätt väg att gå.

Så hur kommer Ockelbo kommun att agera?
Staffan Nordqvist (S) är ordförande i utbildnings- och kulturnämnden. Personligen är han emot betyg före högstadiet, även de nuvarande betygen i årskurs 6 som infördes 2011.
”Vi har ett helt annat skolsystem och andra bedömningspunkter än när vi hade betyg i skolans lägre årskurser senast. Barn i 9-10-årsåldern är för små för att ta emot budskap av det här slaget. Elevernas utveckling följs kontinuerligt upp av lärarna ändå, med full insyn för vårdnadshavarna”, menar Staffan Nordqvist och fortsätter:
”Det viktiga är inte det satta betyget, utan bedömningsgrunderna – och hur vi använder dem. Det är viktigare att kunna öppna dörren för 16-åringarna som går ur nionde klass med de verktyg i ryggsäcken som behövs för vidare vandring i livet, än att betygsätta 10-åringar.”

Frågan om betyg i årskurs 4 kommer troligen upp på skolförvaltningens bord den närmsta tiden.
”Utbildnings- och kulturnämnden kommer sannolikt att ge skolchefen Lotta Wennlund uppdraget att ta reda på om intresse finns bland rektorer och lärare. Verksamheterna ska gilla tanken och även föräldrarna ska få säga sitt”, säger Staffan Nordqvist.

av Elina Sorri
2015-02-16

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17