Brukarundersökning hemtjänst Bysjöstrand

Tryggt, men lite ensamt

Så upplever Ockelbos äldre livet med hemtjänst och på Bysjöstrand

För andra året i rad har Socialstyrelsen gått ut med en riksomfattande enkät till samtliga medborgare över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.
Ockelbo står sig mycket väl både nationellt och i regionen: 90 procent är sammantaget nöjd med hemtjänsten, och 87 procent med sitt boende på Bysjöstrand.

De flesta känner förtroende för personalen och är nöjda med den hjälp de får, men närmare hälften känner sig ensamma och skulle föredra mer sällskap.
Ingela Söderlind är kvalitetsutvecklare inom socialtjänsten i Ockelbo. Hon drar följande slutsatser ur enkätsvaren:
”Bemötande och förtroende är hjärtefrågor för mig och här kan man se att personalen verkligen gör sitt bästa med de förutsättningar som finns. De saker man är mindre nöjda med; som att man inte alltid kan påverka vilka tider man vill ha hjälp, har att göra med resurser och komplicerad schemaläggning”, säger hon.

På Bysjöstrand svarade 53 procent av de boende på enkäten, 33 personer. De är mer nöjda både med maten, sina lägenheter, de gemensamma utrymmena och utomhusmiljön jämfört med snittet i Sverige. Bysjöstrand får också högre betyg än genomsnittet när det gäller aktiviteter och möjligheten att komma utomhus. Däremot är man mindre nöjd med möjligheten att komma i kontakt med sjuksköterska vid behov.
En annan brist som syns i resultatet är att 45 procent av de boende inte vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.
”Vi har information på webben som de anhöriga kan ta del av men vi ska fundera igenom hur vi kan lyfta det här resultatet”, säger Ingela Söderlind.

75 procent av de tillfrågade med hemtjänst, 74 personer, svarade på enkäten. Svaren följer i stort sett samma mönster som på Bysjöstrand; högt betyg för bemötande och utförande och något lägre betyg för möjligheterna att påverka tider, och informationen kring schemaförändringar och liknande.

Runt hälften av dem som svarat, både på Bysjöstrand (55 procent) och i hemtjänsten (50 procent), besväras av ensamhet.
”Det kanske är lätt att räkna med att ens gamla mamma eller pappa kommer att känna sig mindre ensamma när de flyttar till ett äldreboende. De får all hjälp de behöver när det gäller vård och omsorg, och självklart gör personalen så mycket de kan, men det är ett högt tempo”, konstaterar Ingela Söderlind.

Ingela Söderlind hoppas nu att Socialstyrelsen fortsätter med den nationella enkäten kommande år, så att det blir möjligt att följa de äldres upplevelser över tid. Exempelvis har andelen som känner sig helt trygga inom hemtjänsten sjunkit från 95 till 90 procent från 2013.
”Man ska vara varse att andelen gått ned, men inte förrän nästa år kan vi se om det verkligen är en trend eller om det var en tillfällig svacka”, säger Ingela Söderlind.

av Elina Sorri
2015-02-03

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17