Dags för nytt avtal om skolskjutsar

Komplicerad upphandling av skolskjutsar

Mängder av frågor att utreda innan avtal skrivs

Det är dags för Ockelbo kommun att skriva ett nytt avtal om skolskjutsar och särskoletrafik.
Kuxatrafiken gör upphandlingen lite knivigare, och det finns många frågor att räta ut.
Kan kommunen ha gratisbussarna kvar, eller vinner man på ett samarbete med X-trafik?

Tiden är kommen för en ny upphandling av skolskjutsar och färdtjänst. Den nya avtalsperioden gäller från juni 2016, vilket medför att upphandlingen måste vara gjord under hösten 2015.

Själva upphandlingen kommer att skötas av kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Men beslutsunderlaget ska utgå från kommunens behov och tjänstemännen i Ockelbo är i full färd med en utredning.
Samtal pågår med de olika aktörer som är inblandade, som X-trafik, Ockelbo Taxi, byaråden med flera. Man räknar resenärerna på Kuxaturerna och gör elevprognoser för framtiden.

Björn Hellberg och Daniel Herou jobbar på AME och har den här dagen fått uppgiften att räkna resenärer som åker med Kuxabussarna till Lingbo. 

Sedan 1995 har Ockelbo kommun varit känd för sin lösning med gratis kollektivtrafik. Skolskjutsar och linjetrafik slogs ihop för en bättre - och kostnadsfri - service till medborgarna.
20 år har gått och Kuxatrafiken har egentligen aldrig ifrågasatts, vilket man kanske måste göra nu.

I dag är det Ockelbo Taxi som har uppdraget att köra skolskjutsar och Kuxatrafik. Utan den beställningen skulle taxiföretaget med största sannolikhet läggas ned, och Ockelbo som ort skulle bli utan egen taxirörelse.

Lagen om offentlig upphandling tar dock inga sådana hänsyn, vilket gör att ett taxibolag utanför kommunen skulle kunna vinna upphandlingen om skolskjutsarna och Kuxatrafiken.
Ett annat alternativ är att ett taxibolag sköter enbart skolskjutsarna, och att X-trafik får frågan om de kan sköta linjetrafiken.
Det alternativet är dock rent hypotetisk i nuläget, eftersom det inte framkommit några politiska önskemål i Ockelbo om att lägga ned Kuxatrafiken. 

Ytterligare en fråga att ta ställning till är om det är fördelaktigt för Ockelbo kommun fortsätta använda sig av bilarna i X-trafiks beställningscentral för de skolskjutsar som omfattar fyra elever eller färre.

av Elina Sorri
2015-02-26


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17