Hastigheten vid Perslunda sänks till 30

Hastigheten vid Perslunda sänks till 30

Får samma gräns som Gäverängeskolan och Rabo

Inför Perslundaskolans invigning till hösten får bilister i området vänja sig vid att sakta ned.
Hastighetsbegränsningen kommer att sänkas från 40 till 30 kilometer i timmen.

Stig Mörtman (FP) lämnade under vårvintern 2014 en motion till fullmäktige om att hastigheten vid Ockelbos samtliga förskolor och skolor bör begränsas till 30 kilometer i timmen i anslutning till och under skoltid.

Vid sitt nästa sammanträde väntas kommunstyrelsen fatta beslut om att föreslå fullmäktige att säga ja till förslaget när det gäller skolor, men inte förskolor.
I praktiken innebär det bara en förändring: att hastigheten kring Perslundaskolan sänks från 40 till 30 kilometer i timmen. Vid Gäverängeskolan och Rabo skola gäller 30-gränsen redan.

Att man inte sänker hastigheten från 40 till 30 även vid förskolorna motiveras med resonemanget att barnen som går på förskola inte går ensamma till eller från förskolan.
Det var också det ställningstagande kommunen kom fram till när man genomförde en översyn av hastigheterna i Ockelbo 2010, påpekar bygg- och miljöchef Charlotta Rydh som utrett frågan inför kommunstyrelsens beslut.

av Elina Sorri
2015-02-16

Tillägg: Kommunfullmäktige beslutade 2 mars 2015 att bifalla motionen i delen som gäller skolorna, det vill säga 30-gräns även vid Perslundaskolan. Beträffande hastighetsgränser vid förskolorna avvaktar fullmäktige den pågående förskoleutredningens resultat.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17