Höjda betyg på Perslunda

Högre betyg bland Perslundas avgångselever

Bättre baskunskaper lyfte Ockelbo kommun till nr 17 i landet!

Det blir med beröm godkänt för det förra läsåret: betygen och kunskaperna bland avgångseleverna på Perslunda tog ett jättekliv uppåt.
Meritvärdet har på ett år höjts från 185,0 till 218,6.
Och andelen elever som fick minst betyget E i alla ämnen steg från 73,1 till 89,5 procent!

Niorna hade i juni 2014 det högsta meritvärdet för Perslundaskolan sedan 2005, det första jämförande året i Skolverkets statistik. Avgångselevernas meritvärde var även det högsta bland länets alla kommuner.
”Vi ska komma ihåg att vi bara har en skola, och att de stora kommunerna har många fler elever. Men vi tror på våra barn och har positiva förväntningar på dem. Och vi har infört arbetsro”, säger Marko Friman, rektor för högstadiet i Ockelbo.  
När Marko tillträdde som rektor hösten 2013, blev han omtalad för sina ordningsregler, med bland annat mobilförbud under lektionstid. Men debatten stillnade när tiden visade att det blev lugnare i både klassrum och korridorer.

"Jag kan aldrig tycka att det är okej att en elev går ut med icke godkända betyg efter nio år i skolan", säger Marko Friman, rektor för Ockelbo kommuns högstadium. 

Även andelen som nått kunskapskraven, det vill säga lägst betyget E i samtliga ämnen, ökade kraftigt bland Ockelbos nior, från 73,1 till 89,5 procent.
”Vi har stödresurser som uppenbarligen riktas rätt. Under alla kärnämneslektioner har vi dubbla pedagoger. Jag kan aldrig tycka att det är okej att en elev går nio år i skolan men går ut med icke godkända betyg. Det spelar ingen roll om eleven har exempelvis ADHD eller dyslexi, då ska vi klara av att anpassa undervisningen efter det”, säger Marko Friman och fortsätter:
”Till nya Perslundaskolan kommer eleverna redan i klass 4, och då får vi ännu större möjligheter att följa upp resultaten tidigt.”

Det övergripande målet för skolverksamheten är att Ockelbo ska figurera bland de 50 bästa kommunerna i landet när det gäller skolresultaten. När det gäller meritvärdet för avgångseleverna är det nära, nu ligger man på 55:e plats. Ser man till kunskapskraven, ligger Ockelbo så högt som plats nr 17 bland landets 290 kommuner.
”Mina två uppdrag är en budget i balans, och en hög måluppfyllelse”, poängterar Marko.
”För att komma så här högt krävs en viss press på lärarna, men den bör hålla sig inom deras handlingsutrymme. Jag lägger mig inte i vilken undervisningsmetod de anser vara den bästa, men visst efterfrågar jag resultat.”

Så hur ska skolan klara av att bibehålla den goda resultatnivån?
”Med tanke på julbetygen så tror jag att både meritvärdet och andelen med godkända betyg kommer att sjunka en aning denna vår.  Vi har en lite högre andel nyanlända elever som kommer att få svårt att hinna ikapp tillräckligt”, spår Marko Friman.

(På bilden längst upp är det Jacob Eriksson och Samuel Berglund, båda klass 8 B, som spelar schack i Raboskolans elevrum.)

av Elina Sorri
2015-02-04

FAKTA MERITVÄRDET
Bland 2014 års avgångselever i Ockelbo var det genomsnittliga meritvärdet 218,6 att jämföra med 185,0 för 2013.
Övriga kommuner i länet:
Hofors: 194,4
Sandviken: 189,5
Gävle: 207,8
Söderhamn: 207,0
Hudiksvall: 203,2
Ljusdal: 203,5
Ovanåker: 194,3
Bollnäs: 198,9
Nordanstig: 198,0
Riket: 214,8
Högsta meritvärde hade Lidingö kommun: 250,1.
Lägsta meritvärde hade Sorsele kommun: 151,2.

FAKTA KUNSKAPSKRAVEN
Andelen elever bland 2014 års avgångselever i Ockelbo som nått kunskapskraven i alla ämnen var 89,5 procent att jämföra med 73,1 för 2013.
Övriga kommuner i länet:
Hofors: 75,5
Sandviken: 62,8
Gävle: 74,0
Söderhamn: 73,4
Hudiksvall: 70,4
Ljusdal: 76,7
Ovanåker: 62,5
Bollnäs: 76,3
Nordanstig: 65,6
Riket: 77,4
Högst andel har Dorotea kommun: 96 procent.
Lägst andel har Ljusnarsberg: 47,1 procent. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17