Lingbo lägergård kan få en lösning

Kommunchefen vill medge försäljning av Lingbo lägergård

Annars riskerar fastigheten att bli "herrelös"

De många och långa turerna kring Lingbo lägergård kan få ett slut.
Kommunchef Lars Sjödin föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att den privatperson som i god tro genomförde ett ogiltigt fastighetsköp av Lingbo Lägergårdsförening 2011, ska få laglig rätt till gården.

Endast den med mycket goda kunskaper i fastighetsjuridik kan få hela bilden kring lägergårdsaffären klar för sig. Men många drar nog en suck av lättnad om den långdragna historien äntligen kan komma till avslut.

Den har pågått sedan början av 2000-talet då Lingbo Lägergårdsförening fick ta över lägergården från Ockelbo kommun för en symbolisk 1-krona.
Ett av villkoren var att föreningen i sin tur inte fick överlåta gården till någon annan utan kommunens godkännande. Med överlåtelseförbudet följde också ett pantsättningsförbud.

Men under årens lopp har lägergårdsföreningen både pantsatt gården hos JAK-banken vid ett par tillfällen, och ”sålt” fastigheten till en privatperson, utan kommunens tillstånd.
Eftersom Gävle tingsrätt slagit fast att överlåtelseförbudet gällde vid fastighetsförsäljningen, har  ”ägaren” inte fått ut någon lagfart.

Under tiden har Lingbo Lägergårdsförening försatts i konkurs, och JAK-banken har hos kronofogdemyndigheten ansökt om försäljning av lägergården på exekutiv auktion.
Kommunen har å sin sida ifrågasatt giltigheten i pantsättningarna hos JAK-banken.

Kommunchef Lars Sjödin föreslår nu en lösning för att dyrka upp den juridiska låsningen mellan de olika parterna. I en skrivelse till kommunstyrelsens sammanträde på torsdag menar han att det enda rimliga alternativet i nuläget är att medge en försäljning till den person som köpte lägergården av föreningen, för att gården inte ska riskera att bli ”herrelös” och förfalla.

Byarådet i Lingbo har under processen getts full insyn i ärendet och har ingen invändning mot förslaget.
Beslut i frågan måste först tas av kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

Köparen har hittills betalat 420 000 av de 800 000 kronor som lägergården såldes för. Slutpriset kommer på grund av ekonomiska omständigheter runt tvisten att hamna något högre, på cirka 950 000 kronor.

av Elina Sorri
2015-02-23

Tillägg 26 februari 2015: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av Lingbo lägergård. 
Tillägg 2 mars 2015: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Bild från lägergårdens matsal. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17