Nej till hundrastgårdar i Ockelbo

Nej till hundrastgårdar i Ockelbo

Medborgarförslaget ingen prioriterad fråga

En kommuninvånare har lämnat förslag om att kommunen ska anlägga hundrastgårdar i centrala Ockelbo. Men idén får inget gehör av tekniska kontoret.

Doris Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen bör anlägga tre hundrastgårdar i centrala Ockelbo. Hon menar att alla hundägare inte har bil, och att det inte heller är så lätt för alla att ta sig ut till bra promenadvägar för hundar.
Platserna hon föreslagit är skogsdungen vänster om väg 272, strax innan korsningen mot Åmot respektive Hagsta, Rävbacken i södra Ockelbo och någon central plats mellan centrum och Bysjön.
Hon önskar också att det fanns fler hundlatriner uppsatta, som hundägare kan slänga sina latrinpåsar i.

Tekniska kontoret har gått igenom frågan och föreslår inför nästa sammanträde i kommunstyrelsen att medborgarförslaget avslås. Dels på grund av att anläggningskostnaden för en hundrastgård är för hög i förhållande till behovet, cirka 40 000 kronor, dels för att rastgårdarna har ett relativt omfattande drift- och underhållsbehov. Regelbunden tillsyn och städning är extra viktigt för att sjukdomar inte ska kunna spridas. 

Tekniska kontoret menar också att det finns många fina promenadområden även centralt i Ockelbo där hundar kan rastas, som exempelvis Hälsans stig, med hundlatriner längs vägen. David Hedman, teknisk chef i kommunen, är dock inte främmande för att sätta upp fler sådana.
”Antalet hundlatriner i samhället är en avvägning mellan kostnad och nytta. Om det finns något ställe där ni tycker att det saknas så kan man förmedla detta till tekniska”, skriver David Hedman i den tjänsteskrivelse han lämnat till kommunstyrelsen. 

av Elina Sorri
2015-02-16

Tillägg: Kommunfullmäktige beslutade avslå motionen vid sitt sammanträde 2 mars 2015.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Den som är folkbokförd i Ockelbo kommun får lämna in ärenden - medborgarförslag - till fullmäktige. 
Även barn och ungdomar, liksom utländska medborgare, har rätt att ta upp sina önskemål. Medborgarförslag ska handläggas i kommunen inom ett år och resultatet ska redovisas i fullmäktige.