Ny gemensam nämnd utreds

Planer på gemensam förvaltning för samhällsbyggnad

Ockelbo, Hofors och Sandviken utreder samgående kring bygg och miljö

Det har varit uppe till diskussion förut.
Men den här gången går utredningen längre än tidigare, både på bredden och djupet.
”Det skulle öka tillgängligheten, stärka kompetensen och göra myndighetsutövningen kring bygg- och miljöfrågor mer rättssäker”, säger Lotta Ryd, förvaltningschef i Ockelbo.

Det blir allt vanligare att mindre kommuner i landet samarbetar kring samhällsbyggnadsfrågor. 2014 hade 66 av landets kommuner etablerat en gemensam organisation kring samhällsbyggnadsfrågor.
Under de senaste åren har lagstiftningen, särskilt kring miljöfrågorna, blivit mer omfattande och resurskrävande.

Initiativet för västra Gästriklands del kommer från nämndordförandena i Ockelbo, Hofors och Sandviken. Frågan har lyfts till kommunalråden som i sin tur gett kommuncheferna uppdraget att utreda möjligheter och svårigheter kring ett eventuellt samgående.

Syftet är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgarna i de tre kommunerna. Utbudet av tjänster kan utökas, tillgängligheten blir större och kommunerna kan dra nytta av varandras kompetens inom en mängd olika områden, som övergripande samhällsplanering, energirådgivning, naturvård, tillsyn och många andra arbetsfält.

Politiskt innebär förslaget att det skapas en ny och sammanslagen nämnd som under utredningens gång kallas Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
I praktiken skulle det innebära att de åtta tjänsterna på bygg- och miljökontoret i Ockelbo flyttas till Sandviken för att ingå i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, där ett 60-tal personer i såfall väntas arbeta.

Ett beslutsunderlag ska vara färdigt på måndag, 2 mars. Då ska fördelar, nackdelar, inriktningen i samverkansavtalet, förändringar i reglementen, och inte minst de ekonomiska aspekterna ha utretts.
Enligt en preliminär tidplan bör beslutet komma upp i respektive kommuns fullmäktigemöten senast i maj, om politikerna vill att förändringen ska vara genomförbar till årsskiftet 2015/2016.

av Elina Sorri
2015-02-24

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17