Ockelbo kommun sparar energi

LED-lampor och elbilar billigare i längden

Kommunen har sänkt energiförbrukningen med 15 procent

På fem år har Ockelbo kommun och Ockelbogårdar minskat energiförbrukningen med 15 procent, från 18 698 MWh till 15 930 MWH.
LED-lampor, tidsstyrd ventilation och elbilar är några av åtgärderna som gett resultat.

På kommunstyrelsens sammanträde under torsdagen redovisade kommunens energirådgivare Tommy Wikberg en rapport över energibesparingen i Ockelbo kommuns och Ockelbogårdars fastigheter över de senaste fem åren, 2009-2014.

På listan över åtgärder som gjorts finns exempelvis pågående byte till LED-lampor, inköp av elbilar, utbytta termostater, tilläggsisolering, behovsanpassad ventilation med mera. Målet om fossilfri uppvärmning till 2014 nåddes under samma år, då den sista oljepannan, i Cityhuset i Lingbo, byttes ut mot elpanna.

Kommunens policy när det gäller resor har också setts över. I första hand ska de anställda fråga sig om resan behöver göras eftersom möjligheter till videokonferenser har installerats. I andra hand väljs kollektivtrafik och först i tredje hand tjänstebil.
Alla personbilar i kommunens ägo är numera miljöklassade, bara några lastbilsregistrerade fordon återstår att fasa ut. För korta resor i centrala Ockelbo används elcykel.

För det fortsatta arbetet med att spara energi har en ny kartläggning av kommunens lokaler gjorts. De mest lönsamma åtgärderna ska göras först, och den besparing de medför tillåter i sin tur utrymme för fler investeringar.
Ett av de mer kostsamma förslagen är att byta ut ventilationssystemen till moderna varianter som tillåter värmeåtervinning. Ett annat önskemål vad beträffar elanvändning är undercentraler som kan styras via internet.  Även byte av huvudsäkringar och fönster finns på önskelistan.

När det gäller nya Perslundaskolan kommer den bara att förbruka hälften så mycket energi som den gamla, och klarar med råge kraven så långt fram som år 2050.

av Elina Sorri
2015-02-26

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Vill du ha tips och råd om hur du kan spara energi?
Kontakta vår energirådgivare Tommy Wikberg, tel 0297-555 41 eller 073-079 22 30.
Rådgivningen är kostnadsfri.