Fakta Gästrike Räddningstjänst

Gästrike Räddningstjänst

- och deltidsbrandkåren i Ockelbo

Gästrike Räddningstjänst

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som bildades 1 januari 1994 av Gävle, Ockelbo och Sandviken. 1996 anslöt sig Hofors kommun, och Älvkarleby kommun 2004.
Uppdraget är att skydda och rädda människor, egendom och miljö, både när olyckor sker och i förebyggande syfte.

Räddningsdirektionen består av 12 ledamöter och 12 ersättare från de fem medlemskommunerna.
Ockelbos ordinarie representant är Birger Larsson (C), med Sölve Malm (S) och Birgitta Åstrand (C) som ersättare.

Deltidsbrandkåren i Ockelbo

Stationerna i Gävle och Sandviken är bemannade dygnet runt. Deltidsstationen i Ockelbo har cirka 20 brandmän som tjänstgör enligt ett rullande schema, där en styrkeledare och fyra brandmän alltid finns i beredskap. I regel har man ett annat ”ordinarie” arbete på orten.
Vid larm måste brandmännen i Ockelbo ta sig till brandstationen på bara några minuter för att därifrån rycka ut vid en olycka. En av dem som har jouren förfogar under beredskapen över FIP-bilen (Första insatsperson) och åker direkt ut till olycksplatsen när larmet går.
Deltidskåren i Ockelbo rycker ut på cirka 100 larm per år.
Kårchef är Torbjörn Panth (bilden nedan).

Övriga deltidsstationer i Gästrike Räddningstjänst är Skutskär, Hedesunda, Hofors, Bergby, Österfärnebo och Storvik. I Järbo och Gysinge finns frivilliga räddningsvärn utan fast beredskap.

Kontakta Gästrike Räddningstjänst om du är intresserad av arbete inom räddningstjänsten.
Tel 026-17 96 53, eller mejla gastrike.raddning@gavle.se

Mer information på www.gastrikeraddningstjanst.se

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17