Stefan Nilsson skänker ikon

Stefan Nilsson skänker ikonmålning till Mariasalen

"Roligt att ge Ockelboborna något som blir kvar"

I somras invigdes nya Kyrkans hus i Ockelbo med bland annat biskopen i Uppsala stift närvarande.
Nu på söndag, 8 februari, ska Mariasalen i Kyrkans hus prydas med en ikon som den förre kyrkoherden Stefan Nilsson skänker som en något fördröjd avskedsgåva till Ockelboborna.

”Förr brukade en kyrkoherde som gick i pension ge något till församlingen som skulle blir kvar, som en brudkrona eller liknande. Det är riktigt roligt att få skänka något till det nya församlingshemmet”, förklarar Stefan Nilsson som gärna gjuter nytt liv i den gamla traditionen. 
”Ikonmåleriet i Sverige har tagit rejäl fart de senaste 25-30 åren, och flera av konstnärerna har blivit riktigt framstånde”, påpekar Stefan Nilsson.

Ikonmåleriet uppstod från början i bysantinska riket, på 500-talet. Ordet ikon kommer från grekiskans ”eikon” som betyder bild. Oftast är det Maria med Jesusbarnet som avbildas.
Den ikon som på söndag ska få sin plats i Mariasalen kallas ”Guds moder av Konevitsa” och är målad av den svenska ikonkonstnären Lisa Chemnitz, som även leder kurser i ikonmåleri. Hennes ikoner återfinns i 30-talet kyrkor i Sverige.

Priset på en ikon ligger på allt mellan några tior till flera miljoner för de mest värdefulla i världen.
Originalet av den ikon som Lisa Chemnitz målat är från 1300-talet och hänger i Valamo nya kloster i Heinävesi i Savolax i Finland.

av Elina Sorri
2015-02-06

Så invigs ikonen
På söndag är det högmässa i Ockelbo kyrka kl 11.
Därefter följer kyrklunch och invigning av ikonen i Mariasalen i Kyrkans hus. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17