Wij vill låna 1 miljon kronor

Wij söker lån på 1 miljon för nysatsningar

Ger arbetsro när besöksparken ska utvecklas

9 februari ansökte Wij Säteri AB om ett lån hos Ockelbo kommun på 1 miljon kronor.
Kommunstyrelsen väntas föreslå att kommunfullmäktige beviljar lånet.

Under flera år har Wij Säteri återkommande beviljats kortfristiga lån av kommunen för att ta sig igenom lågsäsongen under vintrarna. Lånen har betalats tillbaka enligt överenskommelse när kassan åter fyllts på under sommaren. 

Wij Säteri AB har för närvarande följande lån hos Ockelbo kommun:
1 000 000 kronor som beviljades 2012, återbetalning senast 31 december 2015.
200 000 kronor som beviljades 21 oktober 2014, återbetalning senast 31 juli 2015.
400 000 kronor som beviljades 30 oktober 2014, återbetalning senast 31 juli 2015.

Det nya lånet på 1 000 000 kronor skulle löpa till 31 juli 2018 och ge bolaget förutsättningar att långsiktigt utveckla besöksparken för att öka intäkterna. Inom bolagsstyrelsen pågår ett intensivt arbete med idéer som väntas ge ny fart åt verksamheten. 

8 december 2014 höll kommunstyrelsen ett extra sammanträde om Wij Trädgårdars framtid. Då framhöll flera lokala och regionala företrädare, bland annat företagarrepresentanter, Wij Trädgårdars stora betydelse för Ockelbos livskraft. 

Kommunstyrelsen slog då fast i ett inriktningsbeslut att Wij Trädgårdar är av central betydelse för kommunens och regionens framtida utveckling.
Kommunledningen fick vid samma tillfälle uppdraget att ta reda på om kommunen kan och bör köpa loss fastigheterna av Wij Säteri; en omfattande utredning som nu pågår för fullt.

av Elina Sorri
2015-02-16

Tillägg 26 februari 2015: Kommunstyrelsen beslutar vid sitt sammanträde att föreslå fullmäktige att bevilja lånet. 

Tillägg 2 mars 2015: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja lånet. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17