Här ska skolbussen ha plats att vända

Här ska skolbussen ha plats att vända

Felparkerade bilar ställer till det för chaufförerna

Grusplanen intill väg 272, mitt emot Ninjas kök i Ockelbo, ställdes vid höstens skolstart i ordning som vändplats för skolbussarna till Rabo.
En förbudsskylt sattes upp, men vanans makt är stor och parkerade bilar ställer till det för busschaufförerna på vändplatsen.

Trots att grusplanen aldrig varit en iordningställd eller skyltad parkeringsplats, har den av hävd använts för bilparkering av bland annat busspendlare till Sandviken, matgäster hos Ninjas kök, eller under marknadsdagar i Ockelbo.
När högstadieeleverna flyttade till Rabo vid skolstarten, på grund av om- och tillbyggnationen av Perslundaskolan, behövdes en vändplats för skolbussarna.
Tekniska kontoret lade extra grus på planen och beställde två skyltar med stoppförbud på grund av skolskjutsplats, som sattes upp vid de två infarterna.

Men många har missat förbudet och av gammal vana parkerat där, vilket gjort att busschaufförerna inte har haft tillräckligt med utrymme för att åka in och vända bussarna.
Problemen eskalerade inför julen då extra många bilburna matgäster fyllde grusplanen.

Tekniska kontoret vill nu påminna om stoppförbudet på grusplanen och hänvisar till restaurangens egna parkeringsplatser till vänster, ett kort stycke nedanför backen mot Marstrand och Wij valsverk.

av Elina Sorri
2015-01-07

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17