Högst på önskelistan i Ockelbo: liv och rörelse kring torget

Högst på önskelistan i Ockelbo: liv och rörelse kring torget

Mimmi Ekström har sammanställt enkätsvaren om Framtidens Centrum

Fler butiker, längre öppettider på kaféet, samt bänkar och mötesplatser i grön och lummig miljö, är det som står högst på önskelistan för människor när det gäller framtiden för Ockelbos centrum.
Kort sagt; en mer inbjudande plats där folk vill vistas och umgås med varandra.

Mimmi Ekström, projektledare för Framtidens Centrum, har samlat in flera hundra kommentarer från totalt 88 personer som under fem veckor i slutet av året svarade på en enkät om hur man upplever Ockelbos centrum, och vad man saknar. Enkäten har besvarats både digitalt på kommunens websida ockelbo.se, på facebooksidan ”Ockelbo – plats att växa” och i pappersform i Ockelbo-Nytt och Kuxabladet.
”Jag är jättenöjd med responsen, det har kommit mängder av goda uppslag. Vi har en idébank sedan tidigare också och nu lägger vi till förslagen som kommit via enkäten”, säger Mimmi Ekström.

”Tycker bilarna tar över hela centrum. Man känner sig stressad och i vägen.”
”Har flertal gånger saknat gungor, rutschbanor och lekredskap för mindre barn.”
”Saknar en utställningslokal för konst och fotografi av Ockelbobor”.

Det är några av de många kommentarerna som lämnats i enkäten. Genomgående märks att det är ett levande torg och livligare centrum Ockelboborna vill ha, en trivsam plats att umgås på.
”Många uttrycker också frustration över den tomma Konsumlokalen, och att det är otydliga cykelvägar genom centrum”, säger Mimmi.

Andra konkreta önskemål i enkäten är en korvkiosk, ett gym med fönster mot Åsgatan, ett morgonöppet bageri, en butik med kläder för äldre, och en färja över Bysjön till Wij.
”Många av förslagen bygger på att det ska finnas entreprenörer som vill satsa i centrum”, konstaterar Mimmi.
I enkäten ventileras även idéer om Ockelbo i stort; att det borde finnas rastplatser längs vägarna strax utanför centrum, att det saknas uppställningsplatser för husbilar, att det borde röjas på vissa marker och ställas ut bänkar längs gång- och cykelvägar.
”Även om det är fokus på centrum i det här projektet, så kommer vi inte att tappa bort de önskemål som finns för andra delar”, betonar Mimmi.

Redan under projektets gång försöker styrgruppen förverkliga en del förslag, som exempelvis den nya belysningen som kommit upp runt entrén till biblioteket.
”Andra önskemål vi tittar på nu är exempelvis en sittbänk längs vägen mellan Bysjöstrand och centrum, en grillplats vid Lilla Sjöbacken och bättre belysning på parkeringen vid Kuxahallen”, säger Mimmi Ekström.

Under våren ska projektet presentera förslag på hur centrum skulle kunna se ut i framtiden.
”Även om vi får drömma fritt och spåna idéer så har vi verkligheten att förhålla oss till när det kommer till budget. Och än vet vi inte hur mycket kommunen har råd att investera i slutänden”, konstaterar Mimmi Ekström.

av Elina Sorri
2015-01-15


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa enkätsvaren i deras helhet

Här kan du läsa mer om projektet Framtidens Centrum