Soptaxan oförändrad i Ockelbo

Soptaxan oförändrad i Ockelbo

Gästrike återvinnares avgifter ligger kring snittet för Sverige

Gästrike återvinnare har beslutat att inte höja avfallstaxan för 2015.
”Vi har lyckats hålla nere kostnaderna för behandlingen av hushållssopor som är en av våra största utgiftsposter”, förklarar Jill Nyqvist, vice förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby som medlemmar. Kunder är de cirka 157 000 människor som bor i området.
Gästrike återvinnare ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Förbundet har inget ekonomiskt intresse mer än att vara kostnadseffektiva. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Samtliga hushåll, indelat i villaägare respektive hyresgäster har samma taxa, som bygger på en grundavgift och en hämtningsavgift.
Grundavgiften täcker kostnaderna för bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering.
Hämtningsavgiften täcker kostnaderna för tömning av ditt kärl och transporter till behandling. Här ingår också miljöskyddsåtgärder på förbränningsanläggningar och deponier.

Grundavgift per hushåll och år
Enfamiljshus 1 150 kronor.
Radhus 900 kronor.
Lägenhet 540 kronor.
Fritidshus 440 kronor.
Verksamhet 475 kronor/verksamhet.

Hämtningsavgift per hushåll och år
För villaägare:
”Sorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 200 kronor.
”Hemkompost”: För hemkompost och ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 1 865 kronor.
”Osorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 3 640 kronor.

För hyresgäster
”Sorterat”: För hyreshus med 40 lägenheter, tre 660 liters gröna kärl för restavfall och två 240 liters bruna kärl för matavfall med hämtning varje vecka, blir årsavgiften 1 025 kr per lägenhet.

När sopbilen inte kommer i tid kan det bero på flera saker.
Inför och efter röda dagar kan hämtningstiderna vara ändrade; då kommer sopbilen även på kvällar och helger. Isiga vägar och oskottade gator, samt snövallar och parkerade bilar kan göra det svårt för sopbilen att komma fram.

Källa: gastrikeatervinnare.se

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VISSTE DU ATT...

...Gästrike återvinnares sopbilar kör 207 mil på en dag, ungefär som att åka härifrån till Rom.
På ett år blir det 53 800 mil eller mer än 13 varv runt jorden.