Tomma klassrum i Åmots skola

Vad kan man göra med ett tomt klassrum?

Åmotsbor fantiserade fritt under bymöte i skolan

De fyra klassrummen på övervåningen av Åmots skola står tomma.
På onsdagen bjöd Åmots byråd in byborna till idéverkstad med frågan: Vad tycker ni att klassrummen ska användas till?

Byggnaden är stängd som skola. Nedervåningen byggdes om för att inhysa Åmots förskola, som hade invigning våren 2014.
Kommunen kommer snart att fastställa nya planbestämmelser för fastigheten, som skulle innebära att användningsområdena breddas från skolverksamhet till så kallad centrumverksamhet.
”Det ger ett brett spektrum av möjligheter”, säger kommunarkitekten Ragnar Darle, och räknar upp aktiviteter som butiker, bio, föreningslokaler, hotell, restaurang och annan service.
Han hoppas att detaljplanen hinner bli klar för beslut till bygg- och miljönämndens sammanträde 23 februari. 

Nu har byrådet tagit initiativ för att lokalerna inte ska glida Åmotsborna ur händerna innan de fått en chans att ta klassrummen i bruk.
”Det är ett fantastiskt tillfälle att tänka till vad vi skulle behöva i byn”, säger byrådets ordförande Kenneth Norén som bjöd in till mötet.
Ett 20-tal personer hörsammade inbjudan. Gruppen började med en inledande nostalgisk rundvandring, för att få en bild av möjligheterna.
”Det känns mindre än man minns det”, kommenterade Anita Asp som var lärare i skolan under många år.
Vävstolsdelar från den tidigare vävstugan i byn har sparats undan i ett av klassrummen. I ett annat står gamla möbler, lampor och annat skolmaterial i väntan på en loppis som byföreningen vill dra igång när sommaren närmar sig.
I ett tredje rum drog en stor samling skolplanscher intresset till sig. Dem ska föreningen i den ännu äldre skolan Bunges kapell få i sin vård.

Vid återsamling i matsalen listades idéer som vävstuga, kontor, gym, matservering, utställningar, läger, konferens, kurslokal, samlingslokal, LAN för ungdomar.
”Och sy-lan kan vi ha”, påpekade Åmotsbon Eva Maria Mungsgård leende.
En arbetsgrupp bildades. Den ska gå på djupet med förslagen och utreda vilka som är önskvärda och genomförbara. I nästa steg tar byrådet kontakt med kommunen för att diskutera önskemålen och hur man skulle kunna förverkliga dem.
”Det är tveksamt om vi kommer att kosta på lokalerna. Men om vi kan lägga eventuella ombyggnationer på en hyra så bör det inte vara några problem”, säger kommunens tekniska chef, David Hedman.  

av Elina Sorri
2015-01-29
 

I de nya planbestämmelserna lägger kommunen till beteckningen C för skolbyggnaden, vilket gör så kallad "centrumverksamhet" möjlig. För den gamla förskolebyggnaden ovanför ändrar man beteckningen från skola till BCK, vilket står för bostäder, centrumverksamhet och kontor. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17