Trafikverket knäcker pendlingen

Järnvägsunderhåll dagtid kan knäcka pendling från Ockelbo

Trafikverket vill stoppa tågen fyra timmar mitt på dagen

Trafikverket vill stänga banan mellan Ånge och Gävle mitt på dagen för underhållsarbete.
I praktiken skulle det innebära ett fyra timmar långt tågstopp till och från Ockelbo, varje dag. Något slutdatum finns inte, stoppet skulle kunna gälla i flera år.
”Det skulle innebära nådastöten för arbetspendlingen från Ockelbo”, säger en upprörd Magnus Jonsson, (S), ordförande i kommunstyrelsen i Ockelbo.

En av Ockelbo kommuns viktigaste frågor för överlevnad är att X-tågen går, att de går ofta, och helst med fler turer än i dag. Detta har kommunens företrädare kämpat för i olika instanser i många år.
Därför kom beskedet att Trafikverket planerar ett så kallat ”servicefönster” som stoppar trafiken på Norra stambanan under dagtid från och med december 2015 som en chock.
”Vi försöker med alla medel att öka attraktionskraften och få folk att stanna i Ockelbo. Om kollektivtrafiken lamslås under flera års tid framåt blir det nådastöten för arbetspendlingen”, säger Magnus Jonsson, som poängterar att problemet gäller samtliga kommuner i Gävleborg.

I remissvaren har både Kollektivtrafikmyndigheten i länet, X-trafik och Tågkompaniet reagerat starkt, och nu har Region Gävleborg tagit initiativ till en kraftsamling för att förhindra tågstoppet.
I en protestskrivelse till Trafikverkets generaldirektör och styrelse kommer regionföreträdare för Jämtland, Västernorrland och Gävleborg, samt kommunstyrelsernas ordföranden i Gävleborgs kommuner och de berörda kommunerna utmed Norra stambanan i Jämtland och Västernorrland, att rikta skarp kritik mot Trafikverkets planer.
Man vill att Trafikverket omprövar ställningstagandet att underhållet endast kan ske dagtid, och i stället utreder lösningar nattetid. Man vill också att det sker i nära dialog och samarbete med berörda tågoperatörer, regionala organ och kommunerna.

I södra Sverige har underhållsavtal med entreprenörerna redan skrivits, och där kommer arbetet att ske under nattetid.
”Det är lika viktigt här som i Skånetrakten. Utgångspunkten måste vara att detta ska skötas nattetid även för oss i norra delen av Sverige. Dagtid helger är också otänkbart eftersom många pendlar från Ockelbo till arbeten i vård och omsorg eller inom service och handel”, säger Magnus Jonsson.

I Trafikverkets JNB, järnvägsnätsbeskrivning för 2016, tas de negativa konsekvenserna av ett tågstopp för Gävleborg, Västernorrland och Jämtland upp som ”betydande samhällsekonomiska förluster” och ”ett hot mot befolkningsutvecklingen i berörda kommuner”. Å andra sidan fastslås att Trafikverket räknar företagsekonomiskt på underhållskostnaderna.

Lars Brunsson är nationell planeringssamordnare för underhåll på Trafikverket. Han ser inga möjligheter att förlägga underhållet på natten.
"På Norra stambanan är det mer tågtrafik på natten än dagen", konstaterar han och tillägger att Trafikverket just nu sitter i arbetsmöten kring den här frågan för att hitta en lösning som ger så lite negativa konsekvenser som möjligt.  

av Elina Sorri
2015-01-19

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17