Vad är bostadsförsörjningsprogrammet?

Vad är bostadsförsörjningsprogrammet?

Enligt lag från 1 januari 2001 ska kommunerna planera för bostadsförsörjningen.
Genom ett kommunstyrelsebeslut i maj 2014 fick kommunkontoret i Ockelbo uppdraget att utforma nytt bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 2015-2018 utifrån dagens förutsättningar.

I programmet analyseras vilka förändringar som behöver göras i bostadsbeståndet med hänsyn till hur krav och önskemål från befolkningen förväntas bli i framtiden.

Programmet är ett verktyg för att styra utvecklingen åt det håll man önskar; att skapa förutsättningar för ett utbud av tomter och bostäder som matchar efterfrågan. Det ska vara utgångspunkten för kommunens prioriteringar och beslut i bostadsfrågor.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2015-2018 har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från berörda förvaltningar. Styrgruppen har bestått av politiker från samtliga nämnder samt Ockelbogårdar. Programmet har remitterats till en lång rad berörda instanser; som länsstyrelsen, partigrupper, Företagarna, KPHR etc.

Bostadsförsörjningsprogrammet har att följa riktlinjerna i Ockelbo kommuns Vision 2020, kommunens översiktsplan och den Regionala utvecklingsstrategin i Gävleborg. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17