Så går ansökan om friskola till

Ansökan om friskola görs senast 31 januari året innan skolan är tänkt att starta.
Ansökan kommer in till Skolinspektionen. En handläggare tillsätts, som skickar ansökan på remiss till berörda kommuner i februari.
Kommunens yttrande ska inkomma i april.
Under maj till september granskas ärendet och eventuella kompletteringar begärs från den som ansöker.
Skolinspektionen fattar beslut om avslag eller bifall under hösten.
En utbildning ska starta senast två år efter godkännandet.
Ett besked kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Ansökningarna om att starta friskola har gått ned kraftigt.
2011 inkom 489 ansökningar till Skolinspektionen, 2014 var det 164 ansökningar.
Myndigheten godkänner dock ungefär lika stor del av ansökningarna som tidigare. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17