Ja till ett nytt torg i Ockelbo

Ja till ett nytt torg i Ockelbo

Investering på 5 miljoner klubbad i fullmäktige

Det nya torget i Ockelbo, som skissats fram i projektet Framtidens Centrum, kommer att byggas under 2016.
Under måndagen fattade fullmäktige beslut om att godkänna investeringen på 5 miljoner kronor.

Under de två senaste åren har ett förslag till nytt torg skissats fram genom projektet Framtidens Centrum.
I projektet, som till stor del stöttas av Tillväxtverket, har medborgare, företagare och kommunala tjänstemän i Ockelbo tillsammans arbetat fram ett nytt torg, som ska locka människor att stanna till, umgås och trivas; till nytta och glädje för både invånare och näringsidkare.

En arbetsgrupp med bland andra teknisk chef, arkitekt, projektör, med flera, går nu vidare med att finjustera och komplettera skisserna och starta upphandling av entreprenörer. Förhoppningsvis förverkligas det nya torget under sommarhalvåret.
(Skisser och en animerad film över vårt framtida centrum finns att se på ockelbo.se och på biblioteket i Ockelbo.)

En del Ockelbobor funderar över om investeringen i torget slår ut löftet om en ishall i Ockelbo. Men så är inte fallet, enligt Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.
”Det här betyder inte att vi valt torget före ishallen. Utredningen kring genomförandet och kostnaderna för ishallen är helt enkelt inte färdig för beslut. Enligt gällande tidplan tar vi upp ishallen för beslut i fullmäktige i mars”, säger Magnus Jonsson.

av Elina Sorri
2015-11-25


KOMMENTAR

Investeringen på 5 miljoner till torget, var en del av fullmäktiges investeringsplan för 2016 och 2017-2022.
Folkpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverade sig mot investeringsplanen. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17