Åsbacka blir hem för ensamkommande flyktingbarn

Åsbacka blir hem för ensamkommande flyktingbarn

Nio nya platser öppnas den 1 december - men det räcker inte

Flyktingsituationen i Sverige är fortsatt akut.
De senaste sju dagarna har 8 124 personer sökt asyl i Sverige, varav 1 832 var ensamkommande barn.
Strömmen av ungdomar har ökat även till Ockelbo, och just nu pågår ett febrilt arbete i kommunen med att få fram nya boendeplatser för dem som anländer.

Ockelbo kommun har sedan tidigare ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 20 barn (åtta platser för asylsökande och tolv för barn med uppehållstillstånd).  
Det avtalet har i praktiken spelat ut sin roll i takt med den ökande flyktingströmmen. En kommun kan, oavsett tidigare avtal, inte säga nej till ett ensamkommande flyktingbarn som hänvisar till personlig anknytning på orten.

Ockelbo har i dagsläget tagit emot totalt 52 ensamkommande ungdomar, varav tre har utvisats.
På grund av bristen på boendeplatser i Ockelbo har kommunen tvingats placera 28 av de återstående 49 ungdomarna på HVB-hem i andra delar av landet. Ockelbo är dock fortfarande anvisningskommun, med ekonomiskt och socialt ansvar för barnen som är utplacerade.

Både av sociala, praktiska, och ekonomiska skäl, är det önskvärt att ungdomarna bor i den kommun de är anvisade till.
Ockelbo kommun är nu i färd med att söka fram fler boendeplatser för de ensamkommande, förutom det HVB-hem som kommunen redan driver på Humlevägen.
1 december kommer därför nio nya platser att öppnas för ensamkommande på det före detta gruppboendet Åsbacka, högst upp i fastigheten Bysjöbacke. Sex personer har också anställts till det nya boendet.

Det kommer dock att behövas långt fler platser för de anländande ungdomarna. Därför fortgår ett  intensivt arbetet med att hitta fler lämpliga lokaler.
Kommunen har bildat en styrgrupp som träffas varje vecka för att följa händelseutvecklingen, fånga upp de direktiv och frågor som kommer, och snabbt agera efter de behov som dyker upp.
”Vi har ansvaret för omhändertagandet av de ensamkommande flyktingbarnen och det innebär att vi måste hantera situationen på ett så bra sätt vi kan”, säger Lars Sjödin, kommunchef.

Ockelbo kommun fokuserade under sensommaren och i början av hösten för att på Migrationsverkets uppmaning få fram så kallade akutboendeplatser för asylsökande.
Nu prioriteras alltså boenden för de ensamkommande flyktingbarnen framför akutplatserna.   

av Elina Sorri
2015-11-04

FAKTA
Migrationsverket har ansvar för asylsökande och alla frågor kring det.
Länsstyrelsens roll är att underlätta samverkan för kommuner och myndigheter.
Kommunerna har ansvaret omhändertagandet för alla ensamkommande barn.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

FAMILJEHEM SÖKES

Kan du ta emot ett ensamkommande barn i ditt hem?
Klicka här för mer information eller kontakta Socialförvaltningen, tel 0297-555 67.