Nytt asylavtal med Migrationsverket

Nytt asylavtal med Migrationsverket

Fler ensamkommande ungdomar till Ockelbo

2014 tog Sverige emot drygt 7 000 ensamkommande flyktingbarn.
Inför 2016 bedömer Migrationsverket att behovet av platser blir 40 000.
Inom kort väntas avtalet med Ockelbo kommun skrivas upp från 8 till 46 asylsökande ungdomar.

Ockelbos nuvarande avtal med Migrationsverket omfattar 20 platser för ensamkommande flyktingbarn; åtta för asylsökande och tolv för ungdomar 16-17 år som fått uppehållstillstånd.
Utöver det har fler barn och ungdomar anvisats till Ockelbo av Migrationsverket, på andra, särskilda skäl.
Totalt har Ockelbo därför just nu ansvaret för över 50 ensamkommande barn. Cirka 20 har plats i kommunens egna boenden: HVB-hemmet Gläntan för pojkar 16-17 år och utslussningslägenheterna för ungdomar över 18 år i Bysjöbacke.
De övriga är för närvarande placerade i boenden utanför kommunen, eller familjehem i och utanför Ockelbo. 

Utifrån den rådande flyktingsituationen har Migrationsverket beslutat höja fördelningstalen av de asylsökande ensamkommande barnen och ungdomarna från 1 januari 2016.
Så sent som i våras bedömdes behovet av platser för dessa barn till 4 850 anvisningsbara platser. Sedan dess har tillströmningen till Sverige ökat dramatiskt, och nu har behovet skrivits upp niofalt för 2016, till 40 000 platser över landet.
För Ockelbos del innebär det att överenskommelsen om åtta asylsökande ungdomar skrivs upp till 46.

Både av sociala, praktiska, och samhällsekonomiska skäl, är det önskvärt att barnen bor i den kommun de är anvisade till. Därför kommer det före detta gruppboendet Åsbacka att öppnas som kommunalt HVB-hem för ensamkommande från 1 december. Här beräknas cirka 12 ungdomar få plats. Det räcker dock inte, och arbetet med att hitta fler lämpliga fastigheter eller lokaler i kommunen för ytterligare HVB-hem pågår för fullt.

Det är kommunstyrelsen som vid sitt nästa sammanträde 26 november har att godkänna den nya överenskommelsen om asylplatser för ungdomar med Migrationsverket.
Nämnas bör att om en kommun inte anser sig kunna uppfylla sitt fördelningstal enligt överenskommelsen, har Migrationsverket lagligt stöd i att ändå anvisa barn och ungdomar till kommunen.

av Elina Sorri
2015-11-16

Uppdatering: 26 november biföll kommunstyrelsen förslaget till beslut. 14 december fattas beslut i kommunfullmäktige.

FAKTA

Fördelningstal ensamkommande barn 2016 - Gävleborg:
Ockelbo 46
Hofors 70
Ovanåker 70
Nordanstig 72
Ljusdal 96
Gävle 315
Sandviken 144
Söderhamn 105
Bollnäs 111
Hudiksvall 153 

Anvisning till kommun sker enligt något av följande fyra steg:
(siffran inom parentes det antal barn som anvisats enligt det steget fram till oktober 2015)

1)      Kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning; släktingar eller vänner (6 356).

2)       Kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats (2 342).

3 a)  Kommun utan överenskommelse, kommun med överenskommelse där mottagandet inte startat, kommun med överenskommelse, men där platserna är färre än kommunens fördelningstal (1 073).

4) Samtliga kommuner i rullande turordning utifrån storlek/folkmängd (8 722).


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS OCKSÅ

Kan du öppna ditt hem för ensamkommande flyktingbarn? 
Läs mer här.

migrationsverket.se kan du läsa mer om hur du kan hjälpa människor på flykt.