Rabo väntas bli ny skola för vuxenutbildningen och SFI

Rabo väntas bli ny skola för vuxenutbildningen och SFI

Trångt och lyhört i Skånegården - och eleverna blir allt fler

När grundskoleeleverna flyttar in i nya Perslundaskolan efter nyår töms Rabo skola.
Nu finns ett långt framskridet förslag på att vuxenutbildningen och SFI flyttar dit från Skånegården.
”Det är väldigt trångt nu. Dessutom väntas elevantalet öka ytterligare”, säger Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef i Ockelbo kommun.

Just nu är 218 elever inskrivna, 74 inom vuxenutbildningen och 144 på SFI (Svenska för invandrare), i Ockelbo.
Hösten 2012 flyttade verksamheten till Skånegården. Innan dess var utbildningarna utspridda på Kulturstation och paviljongerna vid Perslunda.
Men redan efter tre år har man vuxit ur lokalerna - under en tid har man även hyrt rum i den närliggande Missionskyrkan.

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund ser positivt på flytten till Rabo. "Där finns ändamålsenliga lokaler och bättre pedagogiska möjligheter."

Rabo skola nämndes tidigare i utredningen kring ett nytt förskolecentrum i södra delen av Ockelbo, men har med tiden ratats som ett alternativ för förskolan.
I och med den nuvarande flyktingsituationen kommer elevantalet inom vuxenutbildningen och SFI att öka ytterligare. När Rabo skola töms kring årsskiftet blir det en naturlig lösning att flytta dit undervisningen.

”Både vi i ledningen och personalen ser mycket positivt på förslaget, det kommer att innebära ett lyft med nya pedagogiska möjligheter i ändamålsenliga lokaler”, säger Lotta Wennlund.
”Rummen på Skånegården är lyhörda, och är dessutom så små att man måste ta hänsyn till det vid schemaläggningen; på Rabo kan vi ha större grupper. En annan fördel är att vi kommer närmare arbetsmarknads- och integrationsenheten på Bysjöbacke, som är en viktig samarbetspartner för oss.”

Tekniska kontoret har påbörjat en utredning kring förslaget, både när det gäller kostnader och lämplig tidpunkt för ett flytt. Man bedömer att det inte behövs särskilt omfattande åtgärder för att ställa om Raboskolans utrymmen från barn- till vuxenutbildning, och att kostnaden bör rymmas inom kommunstyrelsens föreslagna investeringsram för 2015.
Kommunstyrelsen väntas ge sitt godkännande till flytten vid sitt nästa sammanträde 26 november.

av Elina Sorri
2015-11-11

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17