Säkrare trafikmiljö kring Gäverängeskolan

Säkrare trafikmiljö kring Gäverängeskolan

P-förbud och förbud mot tung trafik från 1 november

Nu förbättras trafiksäkerheten kring Gäverängeskolan i Ockelbo.
Den tunga trafiken på Gäverängevägen har stoppats, och ett p-förbud har införts på den västra delen av Norrmursvägen, sidan närmast skolan.

Efter önskemål från Ockelbo vägförening har bygg- och miljönämnden beslutat om nya trafikföreskrifter i Gäverängeområdet från 1 november:
På Gäverängevägen, mellan Höjdvägen och Gäverängevägens anslutning till Hamrångevägen, får motordrivet fordon eller fordonståg med bruottvikt över 5 ton inte föras. Förbudet gäller genomfart till Höjdvägen eller Hamrångevägen.
Detsamma gäller för Björkvägen mellan Höjdvägen och Gäverängevägen. 
(Se blå sträckning på kartan ovan.) 

Vägföreningen har även flaggat för problem längs Norrmursvägen i anslutning till Gäverängeskolan.
Många besökare till skolan parkerar sina bilar här, vilket försämrar sikten och försvårar snöröjningen vintertid.
Här har bygg- och miljönämnden nu infört ett parkeringsförbud:
På Norrmursvägens västra sida, mellan Gäverängevägen och 70 meter söderut, får fordon inte parkeras vardagar kl 7-18, utom dag före söndag och helgdag.
(Se röd sträckning på kartan ovan.)

av Elina Sorri
2015-11-05

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17