Telia fortsätter nedstängningen av kopparnätet 2016

Telia fortsätter nedstängningen av kopparnätet 2016

376 hushåll och företag berörs i Ockelbo kommun

Under 2016 kommer Telia att stänga ned både kopparledningar och telestationer i Ockelbo.
376 hushåll och företag i kommunen påverkas.
Telia litar på att aktörerna på fiber- och mobilnätsmarknaden erbjuder sina kunder goda alternativ till koppartråden.

Teknikskiftet fortsätter. ADSL-modem är ute för gott – nu är det fiber- eller mobilnät som gäller för snabb och säker uppkoppling mot internet.
Under 2016 fortsätter Telia sitt arbete med övergången från ”den gamla kopparvärlden”, som företaget själv uttrycker det, och låta marknadsaktörerna för fiber- och mobilnät erbjuda tekniklösningar för framtiden.

I Ockelbo kommun stängs telestationerna i Brattfors, Gnupen, Strömsborg, Svartsbo och Åmot under det andra halvåret 2016. 376 hushåll och företag kommer att beröras. Tjänster som påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster.
Digitaliseringen av samhället går knappast att hejda. E-handeln växer och e-tjänsterna blir allt fler. Numera är smartphones och nätsurfande vardag för de flesta, men inte alla.

Magnus Jonsson, kommunstyrelseordförande i Ockelbo (S), känner en viss oro för att enskilda invånare eller hushåll kan komma att drabbas av ”radioskugga”, och därmed sakna snabb och säker uppkoppling när kopparnätet stängs.
”Det har hänt i andra kommuner, så risken finns. Som kommun har vi inte ansvaret för teknikskiftet, men vi har ansvar för att samhällsservicen fungerar. Eftersom det är fler kommuner i runt oss som berörs så kommer Region Gävleborg att samordna bevakningen av de här frågorna”, säger Magnus Jonsson.

Helen Barnekow, Telias VD, skriver på företagets hemsida att man kommer att informera den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) om konsumenter och företag som riskerar att inte får telefoni till sin ordinarie bostad eller sitt företag från någon av marknadens aktörer, just för att PTS ska kunna säkerställa en telefonilösning för alla.

av Elina Sorri
2015-11-24

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17