Älgparken i Mo startar jakthundsträning

Älgparken i Mo startar jakthundsträning

Först i landet med tester och träning av älghundar

Älgparken i Mo utanför Ockelbo blir i vinter landets första hägn för test och träning av älghundar.
Tillstånd till verksamheten har getts av länsstyrelsen, efter ett 1,5 år långt förarbete.
”En liknande förfrågan hade inte prövats tidigare, så det har varit en gedigen process”, säger Petter Arkesjö vid älgparken.

Lars och Petter Arkesjö som driver älgparken har länge funderat på hur de skulle kunna bredda aktiviteterna. Efter en lång tids planering och förberedelser hoppas de komma igång med den nya verksamheten i december.
I Sverige finns hundtesthägn med exempelvis björn och vildsvin, men än så länge inget för älghundar.
”Det finns en jättestor efterfrågan i landet”, säger Petter, som själv har tre älghundar.

Petter Arkesjö med Boss. På bilden ovanför rubriken: Sarmaklidens Hexa vid älghägnet. 

Jägare ska erbjudas att komma till anläggningen, dels för att testa sina hundar, dels för att träna in unghundar på ett bekvämt sätt. Under kontrollerade former kan man bygga upp hundens första kontakter med älg.
”Det kan också handla om att stärka jakthundar som skadats av, eller på annat sätt blivit skrämda av älg och som behöver bygga upp sin självkänsla igen”, säger Petter.
”Och med tanke på att vi har mycket varg i området är det ju ovärderligt att kunna blåsa av hunden från ett älgarbete under jakt och kalla in den snabbt. Det kan man också träna på här.”

För tester och träning bygger man om ett särskilt hägn, där älgarna fortfarande har gott om plats, men där de till skillnad från de övriga hägnen blir synliga hela tiden.
Mellan älg och hund kommer det att finnas ett nät, hunden får alltså inte springa omkring bland djuren.
Enligt Petter Arkesjö blir älgarna inte stressade av hundarnas närvaro.
”Vi har kört många tester och de reagerar snarare positivt; blir nyfikna och kommer fram och visar upp sig och söker kontakt”, berättar Petter som rådfrågat både zoologer, veterinärer och älgforskare.
”Länsstyrelsen har gått igenom djurskyddsfrågorna väldigt noggrant; tillståndsdelen var en lång process. Vi är måna om älgarna och skulle inte göra något som de mår dåligt av.”

Lars Arkesjö utfodrar tjur i älgparken. 

Det kommer även att råda begränsningar i tid, max 16 tillfällen för test eller träning i veckan, och max en timme åt gången, med påföljande ”vila” för älgarna.
Under turistsäsong, när det också är kalvningstid, ligger träningsverksamheten nere.
”Vi kommer också att följa upp träningarna genom dokumentation, både vad gäller älgarna och hundarnas beteende”, säger Petter Arkesjö.
”Vår förhoppning är att kunna hjälpa både hundar och hundägare, och att vi alla samtidigt får mer kunskap om samspelet mellan hund och älg.”

av Elina Sorri
2015-10-22

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17