Bättre beredskap för barn med annat modersmål

Bättre beredskap för barn med annat modersmål

All förskolepersonal i Ockelbo har fått utbildning i flerspråkighet

Andelen barn i förskolan med annat modersmål än svenska ökar, vilket ställer nya krav på dem som jobbar inom barnomsorgen.
I Ockelbo har all förskolepersonal nyligen gått en högskolekurs som ökat deras kunskaper kring flerspråkighet och samspel mellan olika kulturer.
”Det har blivit ett rikligt lyft för oss alla”, säger Pia Holmström, förskolechef i Ockelbo.

Den ökande andelen barn i förskolan med annat modersmål än svenska kräver personalens kännedom om flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling, och att man utvecklar nya arbetssätt som fungerar i en daglig verksamhet med barn från olika kulturer.
”Vi saknade en handlingsplan för arbetet med flerspråkiga barn för att kunna nå målen i läroplanen”, säger förskolechef Pia Holmström.

Pia Holmström, förskolechef, Ockelbo kommun. 

Genom Förskolelyftet, en satsning på fortbildning i ett samarbete mellan Skolverket och landets högskolor, fann Pia högskolekursen ”Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan”, och hörde sig för om högskolan i Gävle kunde förlägga kursen till Ockelbo.
”Det var viktigt att all personal kunde gå”, betonar Pia Holmström.
Kursen lades upp med utbildningstillfällen under våren; i februari, mars och maj.
”Föräldrar hjälptes åt med att ta hand om barnen, så vi behövde inte ta in så många vikarier”, berättar Pia.
Varje kursdeltagare erhöll också fem lediga dagar för litteraturstudier, som man kunde ta ut vid valfritt tillfälle.
Före sommaren lämnade studenterna in en kortare rapport, medan den stora examinationen hölls 25 september, med gruppredovisningar i Stora Vänortsrummet i kommunhuset.

Elisabeth Larsson, Annelie Sjöberg, Therese Sjöberg, Petra Simonsson och Katrin Levin, Stenhuggarens förskola. 


Kristin Danielsson, Marlene Engblom och Mia Lindwall från Lingbo förskola. 

Här visade personalen gruppvis hur man exempelvis jobbat med att observera barnen och hur de kommunicerar; hur man kan anpassa miljön efter flerspråkiga barns behov, hur man kan använda sig av sagor och teater för språkutveckling. Många fick nya aha-upplevelser och nya tankar utanför den vanliga ”boxen”.
”Det var fantastiskt att höra redovisningarna; så mycket kompetens och energi det finns i personalen. Många var studieovana efter att ha jobbat länge och tyckte nog att det var rätt jobbigt, men i efterhand ser vi hur viktigt det var att alla deltog. Är det bara några stycken som åker i väg på utbildning är det svårt att förmedla den kunskap och nytändning man fått till sina kollegor”, säger Pia Holmström.
Elisabeth Larsson, som jobbar på Stenhuggarens förskola, är nöjd med utbildningen.
”Det har gett oss en bra tankeställare och en större medvetenhet kring hur vi arbetar med flerspråkiga barn”, säger hon.

Kursen följs upp genom att en grupp med representanter från alla förskolor i kommunen ska ta fram en enhetlig handlingsplan för hur man ska arbeta med flerspråkighet.
”Vi bör ha en gemensam plattform och göra lika överallt. Vi ska även ta fram en checklista för introduktionen på förskolan av barn med annat modersmål, det saknar vi i dag”, säger Pia Holmström.

Bilden längst upp: Marika Sannholm och Kina Ohlsson, Wij förskola. 

av Elina Sorri
2015-10-19

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17