Kolla byggbestämmelserna direkt på nätet

Kolla byggbestämmelserna direkt på nätet

Klicka fram din fastighet i det digitala planarkivet

Ska du riva, bygga nytt eller bygga till?
Nu kan du själv gå direkt in på Ockelbo kommuns webb och granska detaljplanen som gäller i ett visst område.
Genom några enkla klick kan du få information om vad som är tillåtet att göra på just din tomt, innan du söker ditt bygglov.

I Ockelbo kommun finns cirka 100 detaljplaner upprättade inom tättbebyggt område.
En del är gamla, andra alldeles färska; men oavsett ålder så är det den senast upprättade detaljplanen för ett område som gäller, tills det finns fog för en eventuell ändring.

I detaljplanen fastslås till exempel var på tomten byggnader ska stå, hur höga de får vara, om marken inte får bebyggas, om det finns anledning att se upp för underjordiska ledningar etc.
Vissa av planerna går längre än så och reglerar exempelvis taktyper och annat som säkrar att området får ett enhetligt utseende.

Hittills har medborgarna hänvisats till bygg- och miljökontoret för information om hur man kan ändra bebyggelsen på sin fastighet, men nu finns en möjlighet att gå in på nätet och själv läsa vilka regler som gäller innan man söker sitt bygglov.
”Sedan två veckor har vi ett digitalt planarkiv på webben som är öppet för alla. Vi får ofta frågor kring planbestämmelserna från mäklare och privatpersoner, men nu kan man titta själv”, säger Anna Tengqvist, byggnadsinspektör i Ockelbo.

Vi väljer slumpmässigt en fastighet vid Bysjön i Ockelbo, för att se vad planarkivet har att berätta om just den tomten.
”Här står exempelvis BF II, vilket betyder att man får ha en friliggande två våningar hög bostad på fastigheten. Fastigheten har ett hus och ett uthus, och prickarna på ritningen betyder den delen av marken inte får bebyggas. Ett litet u antyder att det finns underjordiska ledningar att se upp med”, säger Anna.
När hon scrollar vidare i planbestämmelserna framgår det vidare att uthusen till exempel inte får inhysa några bostadsrum och att tomten får bebyggas till högst en fjärdedel.

I det digitala planarkivet har man också tillgång till detaljplaner i Gävle, Sandviken och Älvkarleby kommuner. Funderar man på att köpa hus eller stuga i en grannkommun kan man ligga steget före och kika på den aktuella detaljplanen för att se om det är möjligt att bygga till eller bygga om det objekt man är intresserad av.

Anna Tengqvist betonar att bygg- och miljökontoret självklart svarar på frågor kring planbestämmelserna för olika fastigheter även i fortsättningen.
”Man kan se det digitala planarkivet som en extra service för den som gärna söker information på egen hand”, säger hon.

av Elina Sorri
2015-10-13

Här hittar du planarkivet
ockelbo.se – invånare – bygga bo miljö – samhällsplanering – planarkivet
När du sökt fram den fastighet du är intresserad av (via adress eller fastighetsbeteckning), klicka på ”lås” till höger så ser du plankartan, och klicka därefter på ”pdf” så kommer hela detaljplanen med planbestämmelser fram för läsning. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Klicka här för direktlänk till planarkivet