Migrationsverket efterfrågar akutplatser för flyktingar

Migrationsverket efterfrågar akutplatser för flyktingar

Ockelbo kommun gör inventering av lämpliga lokaler

Samtliga regioner i Sverige berörs av strömmarna av människor som söker sig till Europa och Sverige.
Nu har Migrationsverket bett Ockelbo, och andra kommuner, att redovisa hur många akuta och tillfälliga boendeplatser som skulle kunna ställas i ordning för asylsökande flyktingar.
Samtidigt efterlyser socialnämnden i Ockelbo familjehem till ensamkommande flyktingbarn.

Bara den senaste veckan har 9 300 personer från världens oroshärdar sökt asyl i Sverige.
Det stora flertalet flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan och Irak. Av de 9 300 personerna som anlänt de sju senaste dagarna, var cirka 2 100 ensamkommande flyktingbarn.
115 000 personer är just nu inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, 65 000 av dem vistas på Migrationsverkets boenden.

För någon vecka sedan konstaterade Magnus Rodin, chef för Region Mitt på Migrationsverket, att det i nuläget finns tillräckligt med boendeplatser för de asylsökande som kommer.
”Men med tanke på rådande situation där över 1 000 personer ansöker om asyl varje dag, behövs en beredskapsplan i händelse av att en akut situation uppstår där Migrationsverkets boendeplatser inte räcker till”, skriver han i ett brev till kommunerna i regionen.

En del av beredskapsplanen är att kommunerna ska bistå med tillfälliga boendeplatser under kortare tid. Det kan vara skolor, campingplatser, gymnastikhallar eller stugbyar.
Kommunledningen i Ockelbo har följt uppmaningen och påbörjat en detaljerad inventering av möjliga boendeplatser som kan erbjudas Migrationsverket om läget blir mer akut och flyktingar saknar tak över huvudet.
”Vi inser allvaret i situationen och gör vad vi kan. I dagsläget ser vi över alla fastigheter vi har rådrum över. Utöver fastigheter måste också personal, kost och andra frågor lösas och där har kommunen kommit långt i planeringen” säger kommunchef Lars Sjödin.

Boendeplatserna ska kunna ställas till Migrationsverkets förfogande vid en förfrågan och kommunen ska ansvara för driften av boendet.
Det innebär att kommunen står för att ställa i ordning lokalen, personal, ordna med sovplatser, tolkar, mat och dryck, städning samt hälsoskydd och brandskydd.
Kommunen kan söka ersättning i efterskott för kostnader som de haft i samband med att de tagit fram lokaler som använts som evakueringsplatser för asylsökande.

av Elina Sorri
2015-10-12

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Kan du öppna ditt hem för ensamkommande flyktingbarn? Läs mer här. 

migrationsverket.se kan du läsa mer om hur du kan hjälpa människor på flykt.