Nytt torg med i budgetförslaget för 2016

Nytt torg med i budgetförslaget för 2016

Lägre statsbidrag än väntat dämpar totala investeringsförmågan

2016 får Ockelbo kommun 3,2 miljoner kronor lägre statsbidrag än 2015. En följd av det blir att det nya förskolecentrat skjuts upp något år.
Ett nytt torg förväntas det dock bli i Ockelbo centrum under 2016.  

Efter nagelfarning av kommunens kronor och ören i ekonomiutskottet ligger nu ett budgetförslag för 2016 framme inför nästa sammanträde i kommunstyrelsen 29 oktober.
Investeringsförmågan såg tidigare under året stark ut inför nästa år. Men glädjen har grusats av ett negativt besked i början av hösten: Ockelbo kommuns bidrag till det statliga LSS-utjämningssystemet har beräknats till 3 miljoner kronor.
”Det påverkar både önskemål från nämnderna och våra möjligheter att investera”, konstaterar ekonomichefen Joachim Krüger.
(Läs mer om LSS-utjämningssystemet nedan).

Ockelbos befolkningstrend har glädjande vänt från en långvarig negativ trend, till en ökning.
På ett år har Ockelboborna blivit 113 personer fler, vilket kan generera 5 miljoner kronor mer i statsbidrag.
Dessvärre har glädjen över tillskottet blivit kortvarig, på grund av LSS-utjämningen.  I fjol fick Ockelbo ett bidrag på 2,8 miljoner i utjämningen; i år får kommunen istället betala 165 000 kronor. 
En av de direkta följderna kan bli att politikerna inte kan gasa på med satsningen på förskolan, direkt efter Perslundabygget.
Nu får man avvakta med fortsatt planering och beslut i frågan något år, till 2017.
”Vi bör stilla oss lite och inte gå för fort från ett stort projekt till ett annat, utan att bygga upp mer kapital däremellan”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

En satsning som den politiska majoriteten bedömer att kommunen har råd med är det nya torget som skissats fram i projektet ”Framtidens centrum”. Kostnaden för torget har beräknats till 5 miljoner.
”Ett attraktivt centrum är en jätteviktig satsning, för invånarna i allmänhet och handeln i synnerhet. Och samsynen kring hur ett vårt framtida torg bör fungera och se ut är näst intill unik”, tycker Magnus Jonsson.

Många är oroliga över att det nya torget spelar ut en kommande satsning på en ishall och ett ”Möjligheternas hus” vid idrottsplatsen i Ockelbo.
Magnus Jonsson vill betona att så inte är fallet.
”Utredningen om en ishall är helt enkelt inte färdig än, och då vore det direkt oansvarigt att lägga fram frågan i investeringsförslaget till kommunfullmäktige i november. Bland annat ska de framtida ägarförhållandena klargöras noga så att vi hittar rätt väg att gå”, säger Magnus Jonsson.

Årets beräknade resultat på 3,6 miljoner är svagt, vilket Magnus Jonsson är medveten om.
”Det är inte mycket att spela på. Men jag känner mig ändå trygg eftersom jag vet att det råder god budgetdisciplin bland medarbetarna. Tack vare det behöver vi inte ta bort eller skära ned på något, utan har ändå möjlighet att utveckla vissa valda delar i verksamheterna, även om det sker med ett skohorn”, säger Magnus Jonsson.

Lingbo har fått pengar till en multiarena för barn och ungdomar. Nu står Åmot och Jädraås på tur för tilldelning. Till höger: utökade möjligheterna till studier på vuxenutbildningen föreslås. 

Fler förslag ur 2016 års budget:
18 nyanställningar i ”Från försörjningsstöd till arbete”.
Utökade möjligheter till vuxenstudier.
Sommarjobbsgaranti för åk 9 samt gymnasiet åk 1 och 2.
Anslag till spontanidrott i byarna Jädraås och Åmot.
Driftbidrag till Wij Trädgårdar.

Budgetförslaget för 2016 behandlas närmast i kommunstyrelsen 29 oktober, och därefter i kommunfullmäktige 23 november

av Elina Sorri
2015-10-26

FAKTA LSS-utjämningen
LSS betyder Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade och är ett komplement till hälso- och sjukvårdslagen, samt sociallagen.

Sedan 2004 finns ett LSS-utjämningssystem som landets kommuner följer.
Kommunerna rapporterar in hur många LSS-insatser de har beviljat för personer med behov av särskilt stöd. Det är till exempel boende med särskild service, kontaktperson och personlig assistent.
De kommuner som har fler LSS-insatser får enligt utjämningssystemet pengar från kommuner som har färre.

Detta är ett slutet system mellan kommunerna. Syftet med det kommunalekonomiska utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet för att kunna bedriva den kommunala verksamheten.

Hur LSS-utjämningen slår för kommunerna är svårt att förutse, och beräkningarna dras med eftersläpning i tid.
Beskedet om LSS-utjämningen som nådde Ockelbo i början av hösten gäller åren 2013-2014. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Hela budgetförslaget hittar du i kallelsen till nästa kommunsktyrelsesammanträde 29 oktober. 
Klicka här.