Ockelbos Näringslivråd har dragit igång

Ockelbos Näringslivsråd har dragit igång

Positiv stämning på det historiska första mötet

I augusti beslutade kommunstyrelsen i Ockelbo kommun att bilda ett Näringslivsråd, i syfte att knyta näringslivet och kommunen närmare varandra i samarbetet kring Ockelbos utveckling.
I tisdags kväll, 20 oktober, hade det nybildade Näringslivsrådet sitt första möte.

I Näringslivsrådet deltar två representanter vardera från de olika företagargrupperna i Ockelbo, som är Företagarna, Service & Handel och Företagarrådet, samt representanter från kommunen: kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, näringslivsutvecklare och kommunchef.

Ledamöterna i Näringslivsrådet, som inte är beslutande organ utan en viktig samverkansgrupp och remissinstans, är eniga om att rådet är till för att lyfta och samverka kring frågor som bidrar till en utveckling av Ockelbo, både dagsaktuella och på lång sikt. Stämningen under det första mötet beskrevs som positiv.  

Företagargruppernas representanter ansvarar för att föra in frågor till kommande råd och naturligtvis också informera sina medlemmar om vilka ämnen som diskuterats i Näringslivsrådet.
”Hemläxan” inför nästa möte, som blir 9 december, är att titta närmare på enkäten som Svenskt Näringslivs årliga ranking bygger på, och därifrån välja ut några hjärtefrågor som rådet kan jobba vidare med under 2016.

Bilden ovan, deltagarna i det första Näringslivsrådet: Dan Pettersson, Företagarna, Maria Ivarsson, Service & Handel, Pernilla Hålén, Företagarna, Marit Rempling, v ordf kommunstyrelsen (C), Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, Krister Ederth, Service & Handel, Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Vailet Eldmåne, Företagarrådet, Göran Ström, Företagarrådet.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

FAKTA

Näringslivsrådet sorteras under kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Sammanträdesdatum 2016:
27 januari
30 mars
31 augusti
26 oktober