Thomas Forsberg ska hjälpa de nyanlända in i föreningslivet

Thomas Forsberg ska hjälpa de nyanlända in i föreningslivet

"Nu kan det bli integration på riktigt"

Tillströmningen av flyktingar till Sverige – och Ockelbo – har ökat kraftigt den senaste tiden.
För att underlätta och påskynda integrationen vill Ockelbo kommun även se föreningslivet stiga fram och bjuda in de nyanlända till sina verksamheter.
”Integration är en av våra absolut största samhällsfrågor just nu”, säger Thomas Forsberg som anställts för att leda och samordna projektet.

Formellt formuleras Thomas uppdrag så här: ”Skapa nätverk och stärka/utveckla verksamhet med språkvänner och föreningar”.
Enklare uttryckt handlar det om att han ska hjälpa integrationen i Ockelbo på traven genom att lirka upp dörrarna till föreningslivet så att de nyanlända kan hitta fritidsintressen och få en meningsfull tillvaro, samtidigt som de bekantar sig med Ockelbobor och lär sig språket snabbare.
”Då blir det integration på riktigt”, säger Thomas Forsberg.

Ockelbo med byar har ett brett och rikt föreningsliv; här finns idrottsföreningar, fiskeföreningar, kulturföreningar, pensionärsföreningar och så vidare. De erbjuder både gemenskap och aktiviteter.
”Vi vill få ut information om föreningarna till de nyanlända, och hitta människor i föreningarna som vill kliva fram och bjuda in dem”, säger Thomas och fortsätter:
"Utmaningen ligger i att väcka det ideella engagemanget. Det som var självklart förr är inte det längre. Nu undrar många: 'Vad får jag för att jag ställer upp?'. Det finns fortfarande ett stort behov av frivilliga krafter i samhället."
"Dessutom behöver många av föreningarna nya medlemmar och personer som är villiga att ta ansvar, så man har en hel del att tjäna på att släppa in de nyanlända i sina verksamheter", tycker Thomas.

Thomas Forsbergs projektanställning sträcker sig fram till 31 december 2016. Då hoppas han att både de gamla och de nya Ockelboborna ska ha upptäckt fördelarna med att öppna sig för varandra.
”Det är jätteviktigt att vi inte hamnar på en varsin kant och inte vågar mötas. Ockelbo är ett litet ställe och jag förstår att det finns de som tycker att den trygghet de tidigare upplevt har naggats i kanten, men varför inte släppa in de nya in i tryggheten i stället för att oroa sig?”.
Han lyfter fram Ockelbo IF som ett av de goda exemplen, som bland annat startade laget Ockelbo International i div VII.  
"Det skulle vara skithäftigt om exempelvis fiskeföreningarna kunde gå ihop om en gemensam dag för att visa hur vi fiskar, hur man binder flugor och så vidare, och kanske avsluta med en gemensam fisketävling", säger Thomas entusiastiskt.

Thomas Forsberg kommer även att vara engagerad i projektet Språkvän/Flyktingguide, där man söker kommuninvånare som under enkla former vill hjälpa nyanlända att komma in i det svenska samhället genom att helt enkelt umgås och snacka då och då.
”Det är bara att anmäla sig; det finns många som gärna vill ha kontakt med Ockelbobor och lära sig vardagssvenska lite snabbare”, säger Thomas.  

Om du har frågor och tankar kring integration i föreningar, eller när det gäller att bli en språkvän, kontakta Thomas Forsberg på tel 070-414 14 02 eller mail thomas.forsberg@ockelbo.se

av Elina Sorri
2015-10-29

Ockelbo med byar har ett brett och rikt föreningsliv; här finns idrottsföreningar, fiskeföreningar, kulturföreningar, pensionärsföreningar och så vidare. De erbjuder både gemenskap och aktiviteter.
”Vi vill få ut information om föreningarna till de nyanlända, och att hitta människor i föreningarna som vill kliva fram och bjuda in dem”, säger Thomas och fortsätter:

”Utmaningen ligger i att väcka det ideella engagemanget. Det som var självklart förr är inte det längre. Nu undrar många: ’Vad får jag för att jag ställer upp?’.  Det finns fortfarande ett stort behov av frivilliga krafter i samhället.”

”Dessutom behöver många av föreningarna nya medlemmar och personer som är villiga att ta ansvar, så man har en hel del att tjäna på att släppa in de nyanlända i sina verksamheter”, tycker Thomas.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

INBJUDAN

Den 4 november kl 18-21 arrangerar Gästriklands Idrottsförbund med flera en diskussionskväll kring ämnet ”Framtidens förening” på Gläntan, Bysjöbacke, i Ockelbo.
Några av frågeställningarna:
Hur ta vara på varandras kunskap och erfarenheter?
Hur kan vi se möjligheterna i dagens mångfald?
Hur kan vi utveckla Sveriges bästa föreningsklimat?
Anmälan till pia.hillgren@gastidr.se