Bergvik Skog planerar för ny kraftledning till Lingbo

Bergvik Skog planerar för ny kraftledning till Lingbo

Ockelbo kommun förordar dragning under jord

Bergvik Skogs eget nätbolag, Bergnät 1 AB, planerar för en ny kraftledning genom skogen från Ödmården i södra Hälsingland till Grönviken i Lingbo.
15 kilometer av ledningen dras genom Ockelbo kommun, varav två kilometer under jord och resten i luften.
I ett yttrande förordar kommunen en större andel markkabel.

Bergvik Skog vill bygga en ny vindkraftpark, kallad Ödmården, i den sydligaste delen av Söderhamns kommun. För att få ut elen på stamnätet behöver bolaget dra en ny kraftledning från vindkraftsparken till Grönviken, där Svenska Kraftnät planerar uppföra en ny transformatorstation.

Bergviks planerade kraftledning skulle isåfall bli 32 kilometer lång, varav cirka hälften dras genom skogar i Ockelbo kommun. Sträckningen går från Tönnebro, vidare strax söder om Romsen, över sundet mellan och Ekaren och Klubbäckssjön, vidare över Middagsberget i Ekbo och via Döljebro norrut mot Grönviken. Ledningsgatan i skogen beräknas bli cirka 40 meter bred och portalstolparna mellan 16-24 meter höga.

För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar behövs ett särskilt tillstånd, en nätkoncession, vilket prövas av Energimarknadsinspektionen.
Innan Bergvik Skog ansökte om nätkoncession genomfördes ett samråd med berörda parter; kommuner, länsstyrelsen, företag, jaktlag, fiskevårdsföreningar med flera - och fastighetsägare inom 100 meter från den planerade sträckningen.

I samrådet som pågick mellan juni och oktober 2015 framförde Ockelbo kommuns bygg- och miljöförvaltning åsikterna att kraftledningen kraftigt förändrar landskapsbilden och i möjligaste mån bör dras fram som markkabel. Man påpekade också att verksamheten har betydande miljöpåverkan och lyfte även fram försiktighetsprincipen när det gäller magnetiska fält.

I november 2015 skickade Bergvik Skog in ansökan om nätkoncession till Energimarknadsinspektionen. Inspektionen har i sin tur skickat handlingarna på en remissrunda till de berörda parterna. Kommunstyrelsen i Ockelbo antog nyligen bygg- och miljöförvaltningens tidigare synpunkter från samrådet som sitt remissvar till inspektionen.

Anna Hansson, kommunekolog i Ockelbo, tycker att Bergvik har ansträngt sig för att hitta den bästa möjliga sträckningen.
”Den föreslagna dragningen går runt många naturvärden”, säger hon.
Däremot håller hon inte med om att kraftledningen innebär ”små konsekvenser” för landskapsbilden.
”Där ledningen går upp på höjder, som Middagsberget i Ekbo, kommer den att synas vida kring. Likaså där den går över sundet mellan Ekaren och Klubbäckssjön. Vid Ekaren har vi ett så kallat LIS-område där vi vill uppmuntra till strandnära boende. Det riskerar att bli mindre attraktivt när man har en kraftledning inom synhåll”, säger Anna Hansson. 

Det återstår många beslut innan vindkraftparken Ödmården och den nya kraftledningen byggs och tas i bruk. Just nu är elproduktion inte den lönsammaste näringen – elpriserna är historiskt låga.
”Nej, just nu är det inte lätt för dem som driver vindkraftparker, och ännu svårare att få finansiering till nya. Men vi vill göra det i stor skala och på lång sikt och vi driver våra projekt framåt med god optimism”, säger Per Skyttner, projektledare för vindkraft i Bergvik Skog.

av Elina Sorri
2016-04-04

Här kan du läsa mer om Bergvik Skogs vindkraftsprojekt. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17